Приложен немски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Minor-програма "Приложен немски език" е ориентирана към придобиване на преводачески и преподавателски умения.

прочети още
Приложен немски език
 • проф. Мария Грозева, д.н. GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB611 Морфология на немски език GERB613 Техники в устния превод GERB700 Превод при делови преговори GERB704 Проект "Превод на медийни текстове" GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB813 Синтаксис на немския език
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB511 Семинар: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": GERB608 Самостоятелна работа "Превод в туризма" GERB690 Самостоятелна работа: "Превод на публицистичен текст" GERB810 Практически немски език GERB889 Немскоезична литература GERB907 Самостоятелна работа "Немски език чрез автентични текстове" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB511 Семинар: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":
 • гл. ас. д-р Живко Минков GERB516 История и традиции на страните в немскоезичния свят
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО"
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB511 Фонетика и фонология на немския език GERB513 Стратегии на писмения превод GERB536 Самостоятелна работа "Превод на делова кореспонденция" GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB652 Превод на икономически текст GERB704 Проект "Превод на медийни текстове" GERB710 Практически немски език GERB780 Самостоятелна работа: "Превод на специализиран текст" GERB854 Филмов превод
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • преп. Анета Чучкова GERB805 Проект "Превод на художествен текст"
 • преп. Благовеста Троева BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование
 • преп. Велка Харизанова GERB580 Проект: "Превод на обществено-политически текст" GERB706 Проект: "Превод на упътвания за потребителя"
 • преп. Веселинка Крушева GERB703 Проект:"Редактиране на преведен текст" GERB803 Проект: "Езикови реалии и превод"
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност" GERB804 Проект:"Институции, документи и терминология на ЕС" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Камелия Джурелова BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" GERB908 Проект "Хоспитиране" GERB909 Проект "Педагогическа практика" GERB910 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Нора Кръстева GERB508 Самостоятелна работа "Германски митове и легенди" GERB606 Проект "Превод в областта на информационните технологии" GERB610 Практически немски език
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева GERB510 Практически немски език GERB537 Проект "Писмен превод по основната специалност"
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB770 Семинар: "Методи за проверка на знанията и уменията"