Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Студентите притежават компетенции от областта на клетъчната биология, микробиологията, биохимията, вирусологията, генетиката, микробиология на храните, психотропните вещества, молекулярните методи, клиничната и ветеринарна микробиология, а също така и в областта на клиничната вирусология.

Основен елемент в обучението са широкозастъпените практически занятия по редица профилиращи дисциплини, които осигуряват значителна практическа подготовка на завършилите майнър-програмата.

прочети още
Биология - обща и приложна