Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
  • гл. ас. д-р Екатерина Григорова MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB599 Самостоятелна работа: "Съвременен гръцки автор" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB697 Самостоятелна работа: "Атина - губеща се във вековете" MGRB705 Гръцката проза: Георгиос Визиинос и АлександросПападиамандис MGRB777 Самостоятелна работа: "Константинос Кавафис на български език" MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB792 Гръцките поети нобелисти MGRB796  Гръцка поезия - Константинос Кавафис MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB896 Гръцката проза - Никос Казандзакис MGRB899  Самостоятелна работа: "Никос Казандзакис на български език"
  • гл. ас. д-р Янко Димитров MGRB502 Гърция в периода 15-17 век MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB598 Самостоятелна работа:"Древна Гърция и Малоазийското крайбрежие" MGRB613 Бизнес новогръцки език MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB698 Самостоятелна работа :"Съвременна гръцка музика" MGRB713 Езикът на печатните медии MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB799  Самостоятелна работа "Книжовна и разговорна традиция" MGRB804 Нова история на Гърция MGRB875  Самостоятелна работа :"Големите имена в гръцката история" MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС"
  • преп. Христина Янисова MGRB576 Самостоятелна работа :"Гръцкият език и грийклиш" MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB611 Морфология на новогръцкия език MGRB675  Самостоятелна работа: "Гръцки делови език" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB711 Лексикология и словообразуване на новогръцкия език MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB798 Самостоятелна работа:"Северна Гърция - древна, елинистична, византийска и нова" MGRB811 Синтаксис на новогръцкия език MGRB831 Фразеология MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB898  Самостоятелна работа: "Пелопонес - портокалови градини, аромати и паметници"