Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги и развиващите се уеб технологии. В случая това означава реализация на хибриден тип общуване в 21. век като психологически феномен в различни социални сфери в условията на бързо превземащи пространството цифрови технологии.

Основният фокус на програмата е да се погледне отблизо как технологичното създаване и интуитивното ползване си подават ръка и формират нова емоционална и социална интелигентност като глобален език за общуване в различни професионални сфери, където интерактивното ползване на данни, мобилни услуги и видеоконферентно присъствие са вече ежедневие. Този глобален стил се ползва като приложен език с рекламна цел, за постигане на лидерство и определена социална динамика на работното място, както и при социално обвързване в различни онлайн платформи.

прочети още
 • проф. д-р Борис Туджаров DIHB003 Цифрови услуги, базирани на маркиращи езици (ML Based Digital Services) DIHB007 Проект "Визуализация с маркиращи езици" (ML Based Visualization) DIHB010 Уеб базирана реалистична визуализация (Web Based Realistic Visualization) DIHB011 Проект "Модели на реалистична визуализация" (Realistic Visualization Models)
 • проф. д-р Симеон Симов DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB026 Проект "Интерактивна среда като инструмент за сътрудничество" (Interactive Environment as a Collaborative Tool) DIHB027 Проект "Социалната интелигентност като инструмент за вземане на решения" (Social Intelligence as a Decision-making Tool)
 • доц. д-р Анупама Гиниге DIHB024 Проект "Видеоконферентно управление на проектна дейност" (Videoconferencing Management of Project-Based Activities) DIHB039 Проект "Игрова социализация чрез анимационни сценарии" (Game Socialization via Animated Scenarios)
 • доц. д-р Майя Василева DIHB025 Игрови сценарии от класическата митология (Classical Mythology and Game Design)
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов DIHB025 Игрови сценарии от класическата митология (Classical Mythology and Game Design) DIHB033 Семинар "Визуализация на митичен персонаж за компютърна игра" (Visualizing a Mythical Character for a Computer Game) DIHB034 Проект "Наративни елементи за компютърна игра" (Narrative Elements for a Computer Game)
 • гл. ас. д-р Иван Ванков DIHB037 Механизми на визуалното възприятие (Mechanisms of Visual Perception)
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов DIHB037 Механизми на визуалното възприятие (Mechanisms of Visual Perception) DIHB041 Проект "Възприятие на формa" (Perception of Shape)
 • гл. ас. д-р Методи Коралов DIHB036 Виртуални идентичности (Virtual Identities) DIHB038 Проект "Поддържане на близки отношения през интернет" (Sustaining Close Relationships via Internet) DIHB040 Проект "Идентичността в мултиплейър игри" (Identity in Multiplayer Games)
 • гл. ас. д-р Полина Михова DIHB008 Анимацията като инструмент за социализация (Animation as a Socializing Tool) DIHB039 Проект "Игрова социализация чрез анимационни сценарии" (Game Socialization via Animated Scenarios)
 • гл. ас. д-р Румен Петров DIHB002 Групова динамика в 21. век (Group Dynamics in the 21st Century) DIHB009 Жизненият цикъл - ключови моменти на обвързване (Life Cycle - Key Moments of Networking) DIHB028 Проект "Социална травма и виртуално общуване" (Social Trauma and Online Communities) DIHB030 Проект "Влиянието на социалните мрежи върху жизнения цикъл на човека (Social Networks Impact on Human Life Cycle) DIHB032 Проект "Езикът на омразата в дигиталния свят" (Language of Hatred in the Digital World)
 • гл. ас. д-р Филип Андонов DIHB025 Игрови сценарии от класическата митология (Classical Mythology and Game Design) DIHB033 Семинар "Визуализация на митичен персонаж за компютърна игра" (Visualizing a Mythical Character for a Computer Game) DIHB034 Проект "Наративни елементи за компютърна игра" (Narrative Elements for a Computer Game)
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB026 Проект "Интерактивна среда като инструмент за сътрудничество" (Interactive Environment as a Collaborative Tool)
 • ас. д-р Йоана Иванова DIHB042 3D дизайн за виртуални среди (3D Design for Virtual Environments)
 • д-р Людмил Дуриданов DIHB001 Ключови умения в дигиталната епоха (Key Competencies in a Digital Age) DIHB008 Анимацията като инструмент за социализация (Animation as a Socializing Tool) DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB024 Проект "Видеоконферентно управление на проектна дейност" (Videoconferencing Management of Project-Based Activities) DIHB026 Проект "Интерактивна среда като инструмент за сътрудничество" (Interactive Environment as a Collaborative Tool) DIHB027 Проект "Социалната интелигентност като инструмент за вземане на решения" (Social Intelligence as a Decision-making Tool) DIHB031 Проект "RSA Animate като инструмент за презентации" (RSA Animate as a Presentation Tool) DIHB033 Семинар "Визуализация на митичен персонаж за компютърна игра" (Visualizing a Mythical Character for a Computer Game) DIHB035 Дигиталният език на тялото (Digital Body Language) DIHB039 Проект "Игрова социализация чрез анимационни сценарии" (Game Socialization via Animated Scenarios)
 • Павлин Дулев DIHB015 Телеколаборативни умения (Telecollaborative Skills) DIHB024 Проект "Видеоконферентно управление на проектна дейност" (Videoconferencing Management of Project-Based Activities)