Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг - ДО
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAEB534D Потребителско поведение
 • проф. д-р Събина Ракарова BAEB642D Икономика за мениджъри BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • доц. д-р Анета Маричова BAEB642D Икономика за мениджъри
 • доц. д-р Иван Боевски BAMB701D Маркетингови изследвания I част BAMB802D Маркетингови изследвания II част
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB863D Управление на продажбите BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB522D Продуктова и дистрибуционна политика I част BAMB526D Самостоятелна работа: Продуктова и дистрибуционна политика BAMB620D Проект: Съвременни аспекти на продуктовата политика BAMB625D Продуктова и дистрибуционна политика IIчаст BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BAEB716D Разработване на писмен материал III
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB627D Самостоятелна работа: Управление на ритейла BAMB702D Брандинг (Brand building & Brand management) I част BAMB801D Брандинг (Brand building & Brand management) IIчаст
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAMB802D Маркетингови изследвания II част
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAEB534D Потребителско поведение
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAEB516D Разработване на писмен материал I BAEB616D Разработване на писмен материал II BAEB764D Рекламна политика BAEB768D Интегрирани маркетингови комуникации BAMB636D Практика 2 BAMB733D Самостоятелна работа: Рекламна политика BUBB604D  Маркетинг на иновациите
 • Михаил Драганов BAMB522D Продуктова и дистрибуционна политика I част BAMB625D Продуктова и дистрибуционна политика IIчаст