Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Телекомуникации
 • проф. д-р Иван Драганов TCMB629 Бизнес планиране и програмиране на FM радио TCMB723 Бизнес планиране и програмиране на телевизионен канал TCMB797 Проект: Програмиране и управленска структура на телевизионен канал
 • проф. Антони Славински TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB524 Проект: Процеси и устройства в телекомуникациите TCMB835 Семинар: Антенно-фидерни устройства TCMB899 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти
 • доц. д-р Валентин Ценов TCMB007 Основи на икономиката в телекомуникациите TCMB508 Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB554 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB630 Проект: Бизнес планиране за мобилни комуникации
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB727 Проект: Корпоративни мрежи
 • доц. д-р Георги Илиев TCMB513 Практика: Приложна математика
 • доц. д-р Георги Петров SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB824 Практика по електронни комуникации
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB719 Стаж: IP базирани мрежи и технологии
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи TCMB524 Проект: Процеси и устройства в телекомуникациите TCMB525 Практика: Радиокомуникационни системи и технологии TCMB616 Практика: Спътникова и кабелна телевизия TCMB635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги TCMB719 Стаж: IP базирани мрежи и технологии TCMB835 Семинар: Антенно-фидерни устройства
 • гл. ас. д-р Полина Михова SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT)
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMB824 Практика по електронни комуникации
 • ас. д-р Йоана Иванова TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат TCMB767 3D дизайн за виртуални среди
 • д-р Людмил Дуриданов TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език)
 • Алена Добрева-Христова TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации