Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)
  • доц. д-р Борис Наймушин ENGB606 Съвременно преводознание
  • доц. д-р Ирина Георгиева RUSB010 Практическа руска граматика RUSB515 Странознание на Русия: природни и човешки ресурси RUSB518 Проект:"Превод на обществено - политически текст" RUSB532 Проект "Практическа руска граматика" RUSB611 Лексикология и словообразуване RUSB625 Проект "Паметници на руската култура" RUSB626 Проект: "Лексически анализ на текст" RUSB728 Проект:"Превод на публицистичен текст" RUSB737 Лингвистика на текста RUSB791 Проект: Практикум по езикова култура RUSB814 Делова кореспонденция RUSB819 Проект:Превод на юридически текст RUSB826 Трдициите в контекста на руската езикова култура RUSB890 Проект: Практикум по делово общуване
  • доц. д-р Татяна Фед RUSB010 Практическа руска граматика RUSB512 Руска класическа литература RUSB519 Проект "Сравнителна културология" RUSB526 Проект:"Романтизмът в руската литература на ХІХ век" RUSB532 Проект "Практическа руска граматика" RUSB612 Руска класическа литература RUSB626 Проект: "Лексически анализ на текст" RUSB635 Проект: "Литературен анализ на класически руски роман" RUSB639 Проект "Търговска кореспонденция на фирма" RUSB723 Проект: "Руският свят в контекста на световната цивилизация" RUSB725 "Сребърният век" на руската литература RUSB739 Проект: "Преводен текст от "сребърния век" на руската литература" RUSB751 Симултанен превод RUSB791 Проект: Практикум по езикова култура RUSB814 Делова кореспонденция RUSB824 Руската литература от 20. век RUSB834 Проект: "Персоналии на руската емигрантска литература" RUSB890 Проект: Практикум по делово общуване
  • гл. ас. д-р Милен Шипчанов RUSB880 Проект: "Компютър и превод"