Сценичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма във втора част на бакалавърската програма /от V до VIII семестър /.

прочети още
Сценичен дизайн
  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част
  • доц. д-р Венцислав Занков PALB802 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление PALB812 Проект: Алтернативни сценични форми PALB817 Осветление. Практически занимания
  • доц. д-р Кристина Савова PALB609 Практика в ателие: Конструиране на ренесансов костюм PALB710 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB810 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм
  • доц. д-р Ралица Мирчева PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част
  • доц. Елена Иванова PALB208 Проект за дизайн на сценични костюми по тема PALB209 Проект за дизайн на декори по тема PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB508 Практика в ателие: Сценичен театрален костюм PALB509 Проект: Дизайн на декор по тема - І част PALB513 История на театрален костюм пред антична и антична епоха PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част PALB609 Практика в ателие: Конструиране на ренесансов костюм PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB709 Проект: Театрален, пространствен дизайн PALB710 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB711 Проект: Сценичен дизайн по съвременен текст PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB809 Проект: Сценичен дизайн по идея на студентите PALB810 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм
  • доц. Зарко Узунов PALB209 Проект за дизайн на декори по тема PALB210 Проект за изпълнение на алтернативни форми в сценичния дизайн - I част PALB211 Проект за сценичен дизайн за екстериорно пространство по тема PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB509 Проект: Дизайн на декор по тема - І част PALB711 Проект: Сценичен дизайн по съвременен текст THEB948 Практика в театър: Сценографски проект
  • доц. Румен Лаптев PALB512 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники
  • ас. д-р Христина Дякова PALB513 История на театрален костюм пред антична и антична епоха PALB617 Основи на макетирането и мащаб, II част PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB817 Осветление. Практически занимания
  • д-р Йово Панчев PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн
  • Петър Кесерджиев PALB612 Практика: Триизмерно компютърно проектиране