Графика и илюстрация

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмата, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват и други курсове от третата и четвъртата година на модулите "Графика и илюстрация", "Съвременна живопис и стенопис", Керамика и порцелан. Дигитални форми", "Стъклото в изкуството и дизайна", "Плакат и рекламен дизайн" и "Сценичен дизайн" на бакалавърската програма "Пластични изкуства".

прочети още
Графика и илюстрация
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB573 Проект: Специфика на рисунката и графиката - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB673 Проект: Специфика на рисунката и графиката - ІІ част VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB773 Проект: Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част VIPB874 Проект: Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част
  • доц. д-р Калина Христова VIPB200 Проект: "Графични композиции - техника- линогравюра" VIPB220 Проект: Илюстрация на детска книга VIPB221 Проект: Графични техники: офорт VIPB222 Проект за серия илюстрации - артистична илюстрация, фантазни форми VIPB558 Проект: Типажът в илюстрацията - I част VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB562 Илюстрация: типаж, ситуация и среда VIPB662 Илюстрация: детска книга VIPB670 Проект: Графични техники - суха игла VIPB762 Илюстрация: комикс и графична новела VIPB797 Проект: Комикс, графична новела VIPB842 Проект: Смесени графични техники VIPB862 Илюстрация: артистична илюстрация, фантазни форми
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част
  • доц. Михаил Чомаков VIPB671 Проект: Оформление на печатно произведение - II част
  • ас. д-р Христина Дякова VIPB559 Проект: Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB696 Проект: Векторна графика (Adobe Illustrator) - I част
  • Веселин Ангелов   VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB660 Графични техники: суха игла VIPB760 Графични техники: офорт VIPB860 Графични техники: смесени техники
  • Петър Кесерджиев VIPB841 Проект: Компютърна графика: Illustrator