Мода

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мода
  • проф. д-р Емилия Панайотова ARTB685 Проект - текстил - щампи ARTB858 Проект "Текстилни експерименти и повърхности"
  • доц. д-р Елена Тодорова MODB606 Проект: Модни допълнения
  • доц. д-р Кристина Савова MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB555 Проект: Моден дизайн I част MODB601 Етно мода MODB655 Проект: Моден дизайн II част MODB702 Мода и конфекция MODB755 Проект: Моден дизайн III част MODB801 Дизайн колекция MODB855 Проект: Моден дизайн IV част
  • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB554 Проект: Конструиране на облекло I част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB802 Конструиране на облекло - VІ част
  • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator
  • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода
  • гл. ас. д-р Яна Дворецка ARTB849 Експериментална и авангардна мода MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB555 Проект: Моден дизайн I част MODB601 Етно мода MODB655 Проект: Моден дизайн II част MODB755 Проект: Моден дизайн III част MODB801 Дизайн колекция MODB855 Проект: Моден дизайн IV част
  • преп. Татяна Пенчева-Георгиева MODB500 Практика - І част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB654 Проект: Конструиране на облекло II част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB802 Конструиране на облекло - VІ част
  • Теодора Момекова ARTB849 Експериментална и авангардна мода MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB506 Проект : Дамско облекло MODB702 Мода и конфекция