Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг
 • проф. д-р Иван Боевски BAMB546 Проект: Международен маркетинг BAMB743 Маркетингови изследвания
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAFB549 Мениджмънт BAFB552 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите"
 • проф. д-р Събина Ракарова BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите"
 • доц. д-р Ангел Георгиев BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика"
 • доц. д-р Едуард Маринов BAMB545 Проект: Стратегически маркетинг BAMB807 Стратегически маркетинг
 • доц. д-р Ирена Николова BAMB632 Самостоятелна работа: Организация и управление на външнотърговската дейност
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB500 Въведение в маркетинга BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга BAMB538 Самостоятелна работа: Основи на маркетинга BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB802 Управление на продажбите BAMB816 Проект:"Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса" BAMB842  Самостоятелна работа: Продаване и управление на продажбите
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика" BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB733 Проект: Рекламна политика
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите" BAMB644 Управление на ритейла BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB739 Самостоятелна работа: Бизнес логистика и дистрибуция BAMB740 Самостоятелна работа: Маркетинг на взаимодействието при услугите BAMB744 Брандинг (Brand building & Brand management) BAMB833 Самостоятелна работа: Маркетингови проучвания
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAFB539 Икономикс BAFB551 Проект: Икономикс
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAMB743 Маркетингови изследвания
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAMB503 Управление на маркетинга
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика" BAMB703 Рекламна политика BAMB718 Проект:"Промени в дистрибуционната политика" BAMB733 Проект: Рекламна политика