Антропология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Антропология
  • проф. Румен Даскалов, д.н. APLB870 Семинар: Символна антропология APLB889 Работа с архиви, каталози и статистически материали
  • проф. д-р Васил Гарнизов APLB410 Икономическа антропология APLB648 Проект: Социална антропология APLB846 Практика "Политическа антропология"
  • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB302 История на антропологията APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB731 Практика: Интервю в практиката на антрополога
  • проф. д-р Пламен Бочков APLB648 Проект: Социална антропология APLB847 Проект: Теренно изследване на тема "Съвременни градски легенди"
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов APLB764 Практика "Интернет проучвания"
  • доц. д-р Евгения Благоева APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики"
  • доц. д-р Ирена Бокова APLB409 Човекът: възраст и поколение APLB528 Теренна практика по градска антропология APLB540 Практика: Проекти за местно развитие в областта на културното наследство APLB650 Проект: Теренна работа на тема "Места на паметта" (музей, читалища, паметници) APLB737 Практика по визуална антропология APLB746 Антропология на града APLB846 Практика "Политическа антропология"
  • гл. ас. д-р Невена Димова APLB412 Съвременни дебати в антропологията APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики"
  • гл. ас. д-р Росица Генчева APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB642 Самостоятелна работа: Антропология на паметта APLB643 Тялото:символи и практики APLB650 Проект: Теренна работа на тема "Места на паметта" (музей, читалища, паметници)