Електронен каталог

преп. Симеон Симеонов

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Музика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 504A I Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 504A I Корпус
ssimeonov@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: