Електронен каталог

проф. д-р Емилия Панайотова

проф. д-р Емилия Панайотова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0889 449 334
Приемно време:

Професионална автобиография:


проф.д-р Емилия Кирилова Панайотова

Творби на Емилия Панайотова са в колекцията на:

Национална художествена галерия, София

Музей на декоративно-приложните изкуства, София

Софийска градска художествена галерия

Художествена галерия, Ямбол

Работи в областта на визуалните изкуства: текстилен дизайн, компютърно генериран дизайн, компютърна графика, живопис, графика и рисунка.

Реализирани над 360 проекта в текстилната индустрия, текстил за облекло и интериорен текстил за обществени пространства.

Реализирани над 40 творби в обществен интериор.

Творческа специализация в Cite internactionale des Arts в Париж, след спечелен конкурс на СБХ и МФ „Св.св. Кирил и Методий”.

Награди :

Kаграда на СБХ за Декоративно приложни изкуства за творбата „В ателието”,

Награда на СБХ, секция Текстил за творбата „Разговор”

Самостоятелни изложби:

2014-галерия "Арт Алея", живопис-компютърно генериран дизайн

2003-Софийска градска художествена галерия - живопис

1992-галерия "Витоша"-рисунки

Международни творчески проекти:

2009г –Министерство на културата, СБХ, Изложба в Български Културен институт Прага, Чехия, „Композиция в черно”100/70см, смесена техника

2008г – Министерство на културата, СБХ, Изложба в Дом Витгенщайн, Виена, Австрия, „Композиция в червен квадрат”, смесена техника

2007г - Министерство на културата, СБХ, Изложба в Дом на културата, Братислава, Словакия „Диптих”, смесена техника

Изложби в София, Виена, Прага, Франкфурт, Кил, Варшава, Москва, Будапеща, Букурещ, Кувейт, Стокхолм, Торонто, Сао Паоло, Брюксел.

Членство в творчески организации:

СБХ – Секция Монументални изкуства

СБХ - Секция Текстил

СБХ – Творческо сдружение „Texart”


Публикации:


"Дизайнът. Как да го разбираме" - монография, 2015 г., София

"Текстилен дизайн. Развитие и перспективи" - студия, 2015 г., София

2015: Системна организация и жизнена среда, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X,

бр. 6/2015, стр. 152-155, София

2014: Творческият процес в еко дизайна, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр.

11-12/2014, стр. 234-236, София

2014: Модата като социална норма, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр.5/2014,

стр. 118-120, София

2014: Социални функции на модата, Сборник доклади „Общотекстилна конференция

2014”, ISBN: 978-954-91951-2-5, стр. 252-258, НТС ПО ТОК, София 2014

2013: Концепция за устойчив дизайн, сборник Научни доклади 2011-2012, ISBN: 978-

954-535-791-6, стр. 173-179,НБУ, София

2012: Системност в дизайна, сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X, бр. 12/2012, стр.

292-295, София

2012: Синергетичен подход в текстила. сп. Текстил и облекло, ISSN: 1310-912X

бр.11/2012, стр. 260-264, София

2012: Критичните явления в дизайна, Сборник научни доклади – 2012, Русенски

университет „Ангел Кънчев”, стр. 349-353, Русе

2012: Концепция за устойчив дизайн, сборник Научни доклади 2011-2012, ISBN: 978-

954-535-791-6,

2012: Рецензент на сборник Научни доклади на департамент "Дизайн и архитектура" 2011 и 2012 г., НБУ, София ISBN 9789545357916 ,В сборника са публикувани научни доклади от две междууниверситетски научни конференции, организирани от департамент "Дизайн и архитектура", НБУ

2012: Рецензент на сборник Научни публикации, НБУ, департамент "Дизайн и архитектура", бр.1, 2012 г., НБУ, София ISSN: 1314-7188

Курсове от текущия семестър: