Електронен каталог

проф. д-р Ирина Генова

проф. д-р Ирина Генова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
8110613
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:15-12:45 612 II Корпус
Вторник 13:00-14:30 електронна поща: igenova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


проф. д-р Ирина Генова

Образование и професионална дейност:

Специалност “Изкуствознание” в Националната художествена академия, София (завършила през 1983).

Защитена докторска дисертация по съвременно изкуство в България (1989).

Научен сътрудник в Института по изкуствознание, секция “Ново българско изкуство” (1989 - 1999).

Старши научен сътрудник (1999).

Доцент в Нов български университет, София (2004).

Професор в Нов български университет, София (2011).

Член на AICA (Association Internationale des Critiques de l’ Art). Президент на българската секция 1997 – 1999.

Член на ICOMOS - 2011.

Стипендии и награди:

Стипендия на Института по история на изкуството в Париж, април 2005.

Стипендия на Колеж „Нова Европа” в Букурещ, март-юни 2004.

Стипендия за участие в Лятното училище на Централно-европейския университет в Будапеща (Унгария) – От история на изкуството към визуална култура, юли 2002 и юли 2003.

Стипендия на фондация Пол Гети, Калифорния през 1998 за участие в летния Институт по визуални и културни изследвания в университета в Рочистър.

Стипендия на фондация Пол Гети, Калифорния през 1994 за изследване върху модернистични тенденции в изкуството на Балканите. Пътуване из балкански страни февруари - май 1995.

Награда за художествена критика на сп. Изкуство / Art in Bulgaria за 1996.

Участия с доклади в международни прояви (през последните години, избрани):

Международна конференция “New Histories of Modern Art: The Eastern European Avant-Gardes”, организирана в Университета на Чикаго. Февруари 2010.

Международна конференция на EAM - European Network for Avant-Garde and Modernism Studies в Познан, университет „Адам Мицкевич”. Септември 2010.

200 Jahre Akademie der Bildenden Kunste Munchen. Internationales Symposion, Munchen. Juni 2008

EUROPA ! EUROPA ? European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) Conference. Ghent University. May, 2008.

Международен научен форум « Le tissu dans l’art contemporain » в Бургундски университет, Дижон (Франция) - Департамента по история на изкуството, през май 2007. Презентация: « La pratique et la metaphore du tissage dans l’art d’Adelina Popnedeleva » (Практиката и метафората на тъкането в изкуството на Аделина Попнеделева).

Изнесена публична лекция в Националния институт по история на изкуството в Париж, през април 2005.

Национални и международни проекти през последните години:

Ръководство на проект „Николай Дюлгеров. Множествената художествена идентичност”, поредица от изложби (Рим, Торино, София) и каталог на три езика. Проектът е финансиран по Комуникационната стратегия за интегриране в Европейския съюз, 2007-2010 г.

Участие в международен проект „Лица на модернизма” – тристранен проект през 2008-2010 година на художествени институции от Гърция, Румъния и България, финансиран по европейската програма „Култура 2007-2013”. Куратор на българското представяне. Изложбата е показана в Букурещ, София и Атина, 2009- 2010 г.

„Ранни истории на модерното изкуство в България” – проект за изследователска работа в Централния институт по история на изкуството Мюнхен (Zentralinstitut fur Kunstgeschichte) в Мюнхен, 2009. Проектът е частично финансиран от НБУ.

„Репрезентации на модерния живот през втората половина на ХІХ век” - проект за изследователска работа, финансиран по конкурс на Националния институт по история на изкуството (Institut National d’Histoire de l’Art) в Париж, 2005 г.


Публикации:


Публикации (избрани)

Книги и съставителства:

Tempus fugit / Времето лети. За съвременното изкуство и визуалният образ. Изд. Алтера. (“Делта Ентъртейнмънт” ЕООД) С. 2007. (Двуезична - на български и на английски език) Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд “Култура”. 350 страници, ок. 200 черно-бели репродукции

Модернизми и модерност - (не)възможност за историзиране. Изкуство в България и художествен обмен с Балкански страни. С. 2004, Изд. "Ида" - Красимир Гандев. 264 стр. (Двуезична - на български и на английски език) Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд "Култура".

Разказвайки образа. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и полски език. Съставителство и научна редакция, в съавторство с Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида, София 2003, 240 страници. Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд "Култура".

Следистории на изкуството. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и руски език. Съставителство, предговор и научна редакция, в съавторство с Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида, София 2001, 240 страници. Изданието е осъществено с подкрепата на фондация „Отворено общество”.

Изкуството в България през 1920-те години. Модернизъм и национална идея. В съавторство с Татяна Димитрова. 304 страници, около 320 илюстрации (черно-бели). 2002. (Двуезична - на български и на английски език)

Присъствия / Отсъствия. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България. Съставителство и статии: Ирина Генова – за художничките, Любинка Стоилова – за архитектките. Изложба в Софийска градска художествена галерия, 8 ноември – 2 декември. С. 2006, Изд. Ида – Красимир Гандев. 88 страници, 75 репродукции (цветни и черно-бели). (Двуезична - на български и на английски език)

Непознатият Сирак Скитник. Каталог на изложба в СБХ. Авторство и научна редакция (съвместно с Татяна Димитрова). София 1993, 48 страници.

Научна редакция на българското издание на: Catherine Millet. L’art contemporain en France. Университетско издателство“Климент Охридски”. София, 1993.

Статии в български и чуждестранни издания след 2004 година:

2008

Representations of Modernity – cases from the Balkans until the First World War. Difficulties in Historicizing / Contextualizing. New Europe College Regional Program Yearbook 2005-2006. Bucharest, 2008, pp. 17-64.

Българска класика – първи салон. В. „Култура”, 2008, 22 февруари, бр. 7, с. 7.

2007

Историзиране на модрното изкуство – липсващите имена. Жорж Папазов. В: Изкуствоведски четения, пролет 2007. Институт за изкуствознание. С. 2007, с. 453-460 и с. 497.

Images of Modernity. The experience of the City and Nature: Early Examples from the Balkans. Във: Визуалният образ. Докторантски семинар 2006-2007. Съст. Ирина Генова. Изд. На НБУ. С. 2007, с. 72-98.

2006

Balkan Modernism / Balkan Modernity: The Dificulties of Historicizing. In: Local Strategies. International Ambitions. Modern Art and Central Europe 1918-1968. Papers from the International Conference, Prague, June 2003. The Institute of Art History, Prague & New York University in Prague. Ed. by Vojtech Lahoda. ARTEFACTUM. Praha, 2006, pp. 133-139.

Образи на модерността. Случаи и конвенции на ранна / просветителска образна модерност. Образи на мъжа и жената. В: Изкуствоведски четения, пролет 2006. Институт за изкуствознание. С. 2007, с. 95-112.

Културата е част от природата. Разговор с Жак Ленард, съвместно с Ангел В. Ангелов и Светла Петкова. В. “Култура”, 2006, N 37, 27 октомври, с. 9. Превод от френски език Ирина Генова.

2005

Образи на модерността. Опитът с града и природата. В: Сп. „Критика и хуманизъм”. 2005, кн. 20, с. 89-120.

Историзиране на модерното изкуство в България. Ранни примери. В сборник от пролетните четения на Института за изкуствознание през 2005 година. С. 2005, с. 95-112.

Историзиране на балканския модернизъм. Българският случай. В: Добри Христов и българският ХХ век. Институт за изкуствознание, БАН. С. 2005, с. 103-113. [Отг. редактор Елена Тончева. Научни редактори: Кристина Япова, Лидия Литова, Ирина Генова. Редактор Тереза Михайлова.]

2004

Representations of modernity - cases from the Balkans until the First World War. Difficulties of historicizing / contextualizing. Годишник на Колеж Нова Европа, Букурещ, 2004.

Сецесионът и българската книга. Статия за: Българска книга. Енциклопедия. Състав. Ани Гергова. Изд. ПЕНСОФТ. София-Москва, 2004.

Визии. Читанки за напреднали. Съвместно с А. В. Ангелов и М. Фадел (разговор). "Следва" - Списание за университетска култура. НБУ. 2004, бр. 8-9, с. 4-21.

Курсове от текущия семестър: