Електронен каталог

гл. ас. д-р Мария Огойска

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 11:00-13:00 211 II Корпус
Четвъртък 12:00-14:00 211 II Корпус
Петък 13:00-15:00 211 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: