Електронен каталог

проф. д-р Лидия Денкова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
(02) 81 10 130
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 11:30-14:30 210 II Корпус
Петък 16:30-17:30 210 II Корпус

Професионална автобиография:


http://sophi.nbu.bg/bg/sastav/person/prof-d-r-lidiya-denkova

https://bg.wikipedia.org/wiki/Лидия_Денкова


Публикации:


Книги:

Денкова, Л. (2013). Елена и философите. Ескизи към една философия на нежността - I. София: Издателство на Нов български университет.

Денкова, Л.(2017).На път към деня. София:Издателство на Нов български университет. НБУ.

Денкова, Л. (Състав.,Ред.)(2017). За нормата, шестото чувство и незнайно-какво. Естетически есета върху вкуса (Хюм, Хътчесън, Монтескьо).София: Издателство на Нов български университет.

Етиен дьо ла Боеси (2017). Реч за доброволното робство. Превод от френски и увод "Хоризонтът на една несвоевременна реч". София: Изток - Запад.

Херш, Жан. (2018). Вечното раждане на времето и други есета.Превод от френски и послеслов:"Внезапната философия на Жан Херш". София: Semantica.

Курсове от текущия семестър: