Електронен каталог

доц. д-р Димитър Пилев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: