Електронен каталог

гл. ас. д-р Христина Костадинова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 10:00-12:00 712a II Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 712a II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: