Електронен каталог

доц. д-р Светла Бойчева

доц. д-р Светла Бойчева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Boytchev, P., Boytcheva, S. (2019, June). Innovative eLearning Technologies in the Open Education Era. In Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies (pp. 324-331). ACM International Conference Proceeding, ISBN:978-1-4503-7149-0/19/06.(SCOPUS) doi:10.1145/3345252.3345300

Boytchev, P., Boytcheva, S. (2019, October). Gamified Evaluation in STEAM. In International Conference on Information and Software Technologies (pp. 369-382). Communications in Computer and Information Science, 1078, Springer, Cham, ISSN:1865-0929.(SCOPUS, SJR 0.168) doi:10.1007/978-3-030-30275-7_28

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., Tcharaktchiev, D., and Vodenicharov, V. (2019, June). Enrichment of EHR with Linked Open Data for Risk Factors Identification. In Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies (pp. 84-90). ACM International Conference Proceeding, ISBN:978-1-4503-7149-0/19/06.(SCOPUS) doi:10.1145/3345252.3345290

Boytchev, P., Boytcheva, S. (2018, December). Evaluation and assessment in TEL courses. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2048, No. 1, p. 020035). American Institute of Physics Publishing. ISSN:0094243X, (SCOPUS, SJR:0.165) doi:10.1063/1.5082053

Николина Илиева Николова, Елиза Петрова Стефанова, Мирослава Спасова Николова, Диана Петрова Петрова, Олег Димитров Константинов, Светла Николова Бойчева (2018). Информационни технологии за 7. клас (печатен), Издателство "Просвета – София" АД,София, 2018, 80 страници, ISBN 978–954–01–3647–9, Одобрен със заповед № РД 09-1363/19.07.2018 www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

Николина Илиева Николова, Елиза Петрова Стефанова, Мирослава Спасова Николова, Диана Петрова Петрова, Олег Димитров Константинов, Светла Николова Бойчева (2018). Книга за учителя по информационни технологии за 7. клас, Издателство "Просвета – София" АД, София, 2018, 80 страници, ISBN 978-954-01-3714-8, www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

Николина Илиева Николова, Елиза Петрова Стефанова, Мирослава Спасова Николова, Диана Петрова Петрова, Олег Димитров Константинов, Светла Николова Бойчева (2018). Информационни технологии за 7. клас (електронен), Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД,София, 2018, 80 страници, ISBN 978-954-01-3646-2, Одобрен със заповед № РД 09-1363/19.07.2018 www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

Boytcheva, S., Nikolova., N., Stefanova, E. (2018, September).Challenges of teachers e-training: how to solve unsolvable problems. Сборник научни доклади на Седма национална конференция Електронното обучение във висшите училища, 20-23 септември 2018, Боровец, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2018, стр. 102-111, ISBN 978-954-07-4509-1 PDF

Boytcheva S. (2018) Indirect Association Rules Mining in Clinical Texts. In: Agre G., van Genabith J., Declerck T. (eds) Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. AIMSA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11089, pp. 36-47. Springer, Cham. ISSN:03029743, (SCOPUS, SJR:0.295) doi:10.1007/978-3-319-99344-7_4 Full text: PDF

Boytcheva S. (2018) Clinical Text Mining for Context Sequences Identification. In: Holzinger A., Kieseberg P., Tjoa A., Weippl E. (eds) Machine Learning and Knowledge Extraction. CD-MAKE 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11015, pp. 223-236. Springer, Cham. ISSN:03029743, (SCOPUS, SJR:0.295) doi:10.1007/978-3-319-99740-7_15 Full text: PDF

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., Tcharaktchiev, D.. (2018) Data Mining and Analytics for Exploring Bulgarian Diabetic Register. Communications in Computer and Information Science series, Volume of Selected papers from DAMDID conference, 822,pp. 19-33, Springer. ISSN:1865-0929, (SCOPUS, SJR:0.16) doi:10.1007/978-3-319-96553-6_2 Full text: PDF

Boytcheva, S. (2018). Exploring Interval Graphs of Rare Diseases in Retrospective Analysis of Outpatient Records. WDAM-2017. Workshop on Data Analysis in Medicine. Kalpa Publications in Computing. Volume 6, pp. 1-11. EasyChair. Online ISSN 2515-1762 doi:10.29007/l7v8 Full text: PDF

Димитър Чаръкчиев, Живко Събев, Галя Ангелова, Светла Бойчева, Eмануил Марков, Лъчезара Манева, Антон Величков (2018) Болестност от захарен диабет и артериална хипертония при деца и младежи до 25 годишна възраст. ХІХ-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПЛ И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 18 до 20 май 2018 г.

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., & Tcharaktchiev, D. (2017). Mining comorbidity patterns using retrospective analysis of big collection of outpatient records. Health information science and systems, 5(1), 3. Springer International Publishing. Online ISSN 2047-2501 (Web of Science) doi:10.1007/s13755-017-0024-y

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., & Tcharaktchiev, D. (2017). Integrating Data Analysis Tools for Better Treatment of Diabetic Patients. CEUR Workshop Proceedings, volume 2022, pp. 229-236. ISSN 1613-0073 (SCOPUS)

Boytcheva, S., Nikolova, I., & Angelova, G. (2017). Mining Association Rules from Clinical Narratives. In Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2017 (pp. 130-138). (SCOPUS, SJR) doi:10.26615/978-954-452-049-6_019

Boytcheva, S., Nikolova, I., Angelova, G., & Angelov, Z. (2017, September). Identification of Risk Factors in Clinical Texts through Association Rules. In Proceedings of the Biomedical NLP Workshop associated with RANLP 2017 (pp. 64-72). doi:/10.26615/978-954-452-044-1_009

Radev, I., Simov, K., Angelova, G., & Boytcheva, S. (2017, September). Annotation of Clinical Narratives in Bulgarian language. In Proceedings of the Biomedical NLP Workshop associated with RANLP 2017 (pp. 81-87). doi:10.26615/978-954-452-044-1_011

Simov, K., Boytcheva, S., & Osenova, P. (2017). Towards Lexical Chains for Knowledge-Graph-based Word Embeddings. In Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2017 (pp. 679-685). (SCOPUS, SJR) doi:10.26615/978-954-452-049-6_087

Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев (2017) Информатика за 8 клас със CD (печатно издание). "Просвета - София" АД, 148 стр., ISBN:978-954-013-444-4.

Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев (2017) Книга за учителя по информатика за 8. клас (печатно издание) „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 76 стр. ISBN:978-954-01-3495-6.

Николова, Н., Бойчева, С., Стефанова, Е., & Денев, А.. (2016). Учебник за всеки -- мисията (не)възможна. Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2016, ISSN:1313-3330, 248 – 254.

Nikolova, I., Boytcheva, S., Angelova, G., & Angelov, Z. (2016). Combining Structured and Free Textual Data of Diabetic Patients’ Smoking Status. In C. Dichev and G. Agre (Eds.): In Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (AIMSA 2016), Springer LNAI (Vol. 9883, pp. 1–11). (SJR 0.305, SCOPUS) doi: 10.1007/978-3-319-44748-3_6

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., & Tcharaktchiev, D. (2016). Mining Clinical Events to Reveal Patterns and Sequences. Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems, a volume in Studies in Computational Intelligence, Springer, (Vol. 648, pp. 95-111), ISSN:1860-949X, (SJR 0.187, SCOPUS) doi: 10.1007/978-3-319-32207-0_7

Чаръкчиев, Д ., Захариева , С ., Ангелова, Г., Бойчева, С., Ангелов, Ж. & колектив (2015). Изграждане на национален регистър на болните от захарен диабет. Социална медицина, 1(2), 19 – 21. Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт, 2015, ISSN:1310–1757.

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., & Tcharaktchiev, D. (2015). Text Mining and Big Data Analytics for Retrospective Analysis of Clinical Texts from Outpatient Care. Cybernetics and Information Technologies, 15(4), 58-77. ISSN:13144081.(SJR:0.17, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1515/cait-2015-0055

Tcharaktchiev, D., Boytcheva, S., Angelov, Z., Nikolova, I., Angelova, G. (2015, February). Towards Integrated Analysis of Risk Factors and Diabetes Prevention using Big Data and Natural Language Processing. In Proceedings of the Seventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED 2015) (Vol 1, pp, 124–129). Int. Academy, Research, and Industry Association (IARIA) XPS Press. ISSN:23084359.

Чаръкчиев, Д., Ангелова, Г., Бойчева, С., Събев, Ж., Маринова, П., Манева, Л., Величков, А.. (2015). Анализ на разпространението на захарния диабет и неговите усложнения в дестка и юношеска възраст. Сборник трудове на XVI-та национална конференция за ОПЛ и педиатри с международно участие.

Nikolova, I., Tcharaktchiev, D., Boytcheva, S., Angelov, Z., & Angelova, G. (2014). Applying Language Technologies on Healthcare Patient Records for Better Treatment of Bulgarian Diabetic Patients. In Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (pp. 92-103). Springer International Publishing: LNCS, 8722. ISSN:0302-9743.(Best Paper Award), (SJR 0.305, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-319-10554-3_9

С. Бойчева, С. Стоименова-Толева (2014). Дискретна математика. Аз Буки, 406 стр. ISBN 978-619-185-137-9

С. Стоименова-Толева, С. Бойчева (2014). Теоретични основи на информатиката. Аз Буки, 281 стр. ISBN 978-619-185-135-5

Nikolova, I., Angelova, G., Tcharaktchiev, D., & Boytcheva, S. (2013, January). Medical Archetypes and Information Extraction Templates in Automatic Processing of Clinical Narratives. In Conceptual Structures for STEM Research and Education (pp. 106-120). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7735. ISSN:302-9743. (SJR: 0.316, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-642-35786-2_9

Angelova, G., Tcharaktchiev, D., Boytcheva, S., Nikolova, I., Dimitrov, H., & Angelov, Z. (2013). From Individual EHR Maintenance to Generalised Findings: Experiments for Application of NLP to Patient-Related Texts. In Advances in Intelligent Analysis of Medical Data and Decision Support Systems (pp. 203-212). Springer International Publishing. Series Studies in Computational Intelligence, Volume 473, Series ISSN 1860-949X. (SJR: 0.211, SCOPUS) doi: 10.1007/978-3-319-00029-9_18

Boytcheva, S., & Angelova, G. (2012). A workbench for temporal event information extraction from patient records. In Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (pp. 48-58). Springer Berlin Heidelberg, Series Lecture Notes in Computer Science, Volume 7557, ISSN:0302-9743. (SJR: 0.34, SCOPUS) doi: 10.1007/978-3-642-33185-5_6

Boytcheva, S. (2012). Multilingual Aspects of Information Extraction from Medical Texts in Bulgarian. In C. Vertan and W. v. Hahn (Eds.), Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages: Less-resourced Technologies and Translation (pp. 308-329), Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1443838788.

Boytcheva, S. (2012). Structured Information Extraction from Medical Texts in Bulgarian. Cybernetics and Information Technologies, 12(4), 52-65. ISSN 13119702. (SJR: 0.101, SCOPUS) doi: 10.2478/cait-2012-0030

Бойчева, С. (2012). Извличане на структурирана информация за диагнозите и обективното състояние на пациент от медицински записи. Електронни здравни записи и автоматизирана обработка на медицински текст (35-48 стр.), Шумен, Инкома, ISBN 978-954-452-023-6

Boytcheva, S., Angelova, G., & Nikolova, I. (2012, April). Automatic analysis of patient history episodes in Bulgarian hospital discharge letters. In Proceedings of the Demonstrations at the 13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (pp. 77-81). Association for Computational Linguistics. ISBN:978-1-937284-19-0.

Nikolova, I., Boytcheva, S., Angelova, G., & Bretonnel Cohen, K. (2012). Temporal expressions in clinical text: Event recognition and time expressions, Sixth i2b2 Shared Task and Workshop Challenges in Natural Language Processingfor Clinical Data: Temporal Relations. AMIA 2012, 2 November, 2012, Chicago, USA.

Boytcheva S. (2011). Automatic extraction of ICD-10 Codes for Diagnoses and ATC Codes and Dosages for Drugs. In Proc. of International Workshop Patient Safety Through Intelligent Procedures in Medication (pp. 25-34). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN 978-954-452-015-1.

Tcharaktchiev, D., Boytcheva, S., & Angelova, G. (2011). Empirical Approach to Event Sequencing in Automatic Analysis of Patient Records. In Poster Presentation at the 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics User Centred Networked Health Care.

Стефанова, Е., & Бойчева, С. (2011), Формален модел и проектиране на система за подпомагане на дизайна за обучение на учители, Сборник с доклади на конференция „Електронно, дистанционно или .... образованието на 21 век” (с. 436-445), България.

Boytcheva, S. (2011, September). Automatic matching of ICD-10 codes to diagnoses in discharge letters. In Proceedings of the Workshop on Biomedical Natural Language in conjunction with Recent Advances in Natural Language Processing International Conference (pp. 19-26). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN 978-954-452-020-5.

Angelova, G., & Boytcheva, S. (2011, September). Towards Temporal Segmentation of Patient History in Discharge Letters. In Proc. of Biomedical NLP Workshop, in conjunction with Recent Advances in Natural Language Processing International Conference (pp. 49-54). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN 978-954-452-020-5.

Stefanova, E., & Boytcheva, S. (2011, January). Teachers’ Training Design Model and Decision Support System. In Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies S3T 2011 (pp. 205-209). Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 101, Series ISSN 1867-5662. (SJR 0.139, SCOPUS, Web of Science). doi: 10.1007/978-3-642-23163-6_29

Stefanova, E., & Boytcheva, S. (2011). Modelling a Fuzzy System for Teachers' Training Design. In International Conference of Fuzzy Computational Theory and Applications (FCTA2011), (pp. 505-508). Paris, France, SciTePress – Science and Technology Publication Series. ISBN 978-989-8425-83-6. (SJR 0.104, SCOPUS)

Angelova, G., Boytcheva, S., & Tcharaktchiev, D. (2011). Towards structuring episodes in patient history. In Conceptual Structures for Discovering Knowledge (pp. 298-303). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6828. Series ISSN 0302-9743. (SJR: 0.308, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-642-22688-5_22

Boytcheva, S., Angelova, G., Angelov, Z., Tcharaktchiev, D., & Dimitrov, H. (2011). Integrating patient-related entities using hospital information system data and automatic analysis of free text. Availability, Reliability and Security for Business, Enterprise and Health Information Systems (pp. 89-101). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6908. Series ISSN 0302-9743. (SJR: 0.308, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-642-23300-5_8

Boytcheva, S. (2011). Shallow medication extraction from hospital patient records. Studies in health technology and informatics, 166, 119-128. ISBN:978-1-60750-739-0, PMID: 21685617. (SJR: 0.218, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.3233/978-1-60750-740-6-119

Boytcheva, S., Tcharaktchiev, D., & Angelova, G. (2011). Contextualization in Automatic Extraction of Drugs from Hospital Patient Records. Studies in health technology and informatics, 169, 527-531. ISBN: 978-1-60750-806-9, PMID: 21893805. (Rolf Hansen memorial award for best paper on Electronic Health Records). (SJR: 0.218, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-527

Tchraktchiev, D., Angelova, G., Boytcheva, S., Angelov, Z., & Zacharieva, S. (2011). Completion of structured patient descriptions by semantic mining. Studies in health technology and informatics, 166, 260-269. ISBN: 978-1-60750-740-6, PMID: 21685632. (SJR: 0.218, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.3233/978-1-60750-740-6-260

Boytcheva, S., Angelova, G., Nikolova, I., Paskaleva, E., Tcharaktchiev, D., & Dimitrova, N. (2010). EVTIMA: a system for IE from hospital patient records in Bulgarian. In Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (pp. 231-240). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6304. ISSN 0302-9743, (SJR: 0.297, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-642-15431-7_24

Stefanova, E., & Boytcheva, S. (2010). Theoretical Framework of Open Virtual Worlds for Professional Development. In Proc. of the Int. Conf. Software, Services & Semantic Technologies (S3T-2010) (pp. 79-83). ISBN 978-954-9526-71-4.

Boytcheva, S., Nikolova, I., Paskaleva, E., Angelova, G., Tcharaktchiev, D., & Dimitrova, N. (2010). Obtaining Status Descriptions via Automatic Analysis of Hospital Patient Records. Informatica, 34(3), 269-278. ISSN: 1854-3871, (SJR: 0.277, SCOPUS)

Tcharaktchiev, D., G. Angelova, N. Dimitrova, S. Boytcheva, E. Paskaleva, I. Nikolova, and H. Dimitrov. (2010). Novel trends in medical research using automatic processing of text based hospital patient records. In: Kioulafas and M. Katharaki (Eds.) Electronic CD-ROM proc. of the 8th Int. Conf. on Information and Communication Technologies in Health (8th ICICTH 2010). National and Kapodistrian University of Athens, Greece. ISSN: 1790-3904.

Tcharaktchiev, D., Boytcheva, S., Nikolova, I., Paskaleva, E., Angelova, G., & Dimitrova, N. (2010). Generating Structured Patient Data via Automatic Analysis of Free Medical Text, In Jordanova M., Lievens F. (Eds.) Global Telemedicine / eHealth Updates: Knowledge Resources, Vol. 3, 356-359. Luxembourg: ISfTeH Publ. ISSN 1998-5509.

Boytcheva, S., Nikolova, I., Paskaleva, E., Angelova, G., Tcharaktchiev, D., & Dimitrova, N. (2010, May). Structuring of Status Descriptions in Hospital Patient Records. In the Proceedings 2nd International Workshop on Building and Evaluating Resources for BioMedical Text Mining, associated to the 7th Int. Conf. on Language Resources and Evaluation (LREC-2010) (pp. 31-36). Malta. ISBN 2-9517408-6-7.

Boytcheva, S. (2010). Assignment of ICD-10 Codes to Diagnoses in Hospital Patient Records in Bulgarian. In Proc. of the Int. Workshop Extraction of Structured Information from Texts in the Biomedical Domain, associated to the 18th Int. Conference on Conceptual Structures (ICCS-2010) (pp. 56-66). Published by MIMOS BERHAD, ISBN 978-983-41371-3-7.

Boytcheva, S., Nikolova, I., Paskaleva, E., Angelova, G., Tcharaktchiev, D., & Dimitrova, N. (2009, September). Extraction and exploration of correlations in patient status data. In Proceedings of the Workshop on Biomedical Information Extraction (pp. 1-7). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN 978-954-452-013-7.

Boytcheva, S., Paskaleva, E., Nikolova, I., & Angelova, G. (2009). Extracting Patient-Related Description from Medical Records in Bulgarian. In Proc. of the International Conference on Software, Services & Semantic Technologies (S3T-2009) (pp. 21-28). ISBN 978-954-9526-62-2.

Boytcheva, S., & Angelova, G. (2009). Towards extraction of conceptual structures from electronic health records. In Proc. of the 17th International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2009) (pp. 100-113). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, 5662. ISSN 0302-9743. (SJR: 0.286, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-642-03079-6_8

Boytcheva, S., Nikolova, I., & Paskaleva, E. (2009). Context Related Extraction of Conceptual Information from Electronic Health Records. In Proc. Of Workshop on Conceptual Structures for Extracting Natural Language Semantics (SENSE'09) (pp. 38-50). Published by CEUR-WS, Vol-476. ISSN 1613-0073, (SJR 0.123, SCOPUS)

Boytcheva, S., & Nisheva, M. (2007). Semantically Enhanced Adaptive e-Learning System. In Proceeding of 5th International conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications (pp. 367-373). Slovakia. ISBN 978-80-8086-061-5.

Nikolov, R., Stefanov, K., Stefanova, E., Georgiev, A., Boytcheva, S. (2006). ATI Portal for Technology Enhanced Learning. Communication and Cognition, 39(1/2), 13-22. Gent, Belgium, ISSN 0378-0880.

Boytcheva, S., & Kovatcheva, E. (2006). Development of Adaptive e-Learning System Based on Learning Objects. Communication and Cognition, 39(1/2), 41-49. Gent, Belgium, ISSN 0378-0880.

Boytcheva, S., Nikolov, R., Kovatcheva, E., & Nikolova, I. (2005). Case studies for Technology-Enhanced Learning in Bulgarian Higher Education, In Proceedings of the International Conference The Technology and Change in Educational Practice, 5-6 Oct 2005, London Knowledge Lab., Institute of Education UK

Boytcheva, S., & Kovatcheva, E. (2005). Development of Adaptive e-Learning System Based on Learning Objects. In Proceedings of the International e-Learning conference (pp. 245-251). Berlin, Germany.

Nikolov, R., Stefanov, K., Stefanova, E., Georgiev, A., & Boytcheva, S. (2005). ATI Portal for Technology Enhanced Learning. In Proceedings of the International e-Learning conference (pp. 9-17). Berlin, Germany.

Boytcheva, S., Strupchanska, A., Paskaleva, E., & Tcharaktchiev, D. (2005). Some aspects of negation processing in electronic health records. In Proc. of International Workshop Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries , in conjunction with Recent Advances in Natural Language Processing International Conference (pp. 1-8). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN 954-9173-2-8.

Oliver, M., Boytcheva, S., Kemp, B., Mjelstad, S., Nikolov, R., Price, S., van der Meij, H., & Wake, J. (2005). Empirical report of the impact of technology enhanced learning on the roles and practices in higher education, Kaleidoscope project deliverable D-30-03-01-F.

Boytcheva, S., Yankova, M., & Strupchanska, A. (2004). Semantically Driven Approach for Scenario Recognition in the IE System FRET. In N. Nicolov, K. Bontcheva, G. Angelova, & R. Mitkov (Eds.), Recent Advances in Natural Language Processing III, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, Volume 260 in Series IV Current Issues in Linguistic Theory, 257-266, ISBN 9789027247742, (Web of Science) doi: 10.1075/cilt.260.28boy

Angelova, G., Strupchanska, A., Kalaydjiev, O., Yankova, M., Boytcheva, S., Vitanova, I., & Nakov, P. (2004, August). Towards deeper understanding and personalisation in CALL. In Proceedings of the Workshop on eLearning for Computational Linguistics and Computational Linguistics for eLearning (COLING 2004) (pp. 45-52). Association for Computational Linguistics.

Angelova, G., Strupchanska, A., Kalaydjiev, O., Boytcheva, S., & Vitanova, I. (2004). Terminological Grid and Free Text Repositories in Computer-Aided Teaching of Foreign Language Terminology. In Proc. of The Workshop Language Resources: Integration & Development in e-learning & in Teaching Computational Linguistics (LREC 2004) (pp.35-40). Lisbon.

Boytcheva, S., Vitanova, I., Strupchanska, A., Yankova, M., & Angelova, G. (2004). Towards the assessment of free learner's utterances in CALL. In Proc. of InSTIL/ICALL Symposium 2004 (paper 044).

Strupchanska, A., Yankova, M., & Boytcheva, S. (2003). Conceptual graphs self-tutoring system. In Proc. of the 11th International Conference of Conceptual Structures (ICCS-2003)(pp. 323-336). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, 2746. ISSN 0302-9743. (IF 0.251, SJR: 0.367, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/978-3-540-45091-7_23

Boytcheva, S., Yankova, M., & Strupchanska, A. (2003). Semantically driven approach for scenario recognition in the IE system FRET. In Proc. International Conference Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP-2003) (pp.63-70). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN:954-90906-6-3.

Yankova, M., & Boytcheva, S. (2003, April). Focusing on scenario recognition in information extraction. In Proceedings of the tenth conference on European chapter of the Association for Computational Linguistics-Volume 2 (pp. 41-48). Association for Computational Linguistics. DOI: 10.3115/1067737.1067744. doi: 10.3115/1067737.1067744

Boytcheva, S., Strupchanska, A., & Angelova, G. (2002). Processing Negation in NL Interfaces to Knowledge Bases. In Proc. of the10th International Conference of Conceptual Structures (ICCS-2002) (pp. 137-150). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, 2393. ISSN 0302-9743. (IF 0.515, SJR: 0.316, zbMATH, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/3-540-45483-7_11

Angelova, G., Boytcheva, S., Kalaydjiev, O., Trausan-Matu, S., Nakov, P., & Strupchanska, A. (2002, August). Adaptivity in Web-based CALL. In Proc. of the 15th European Conference of Artificial Intelligence (ECAI) (pp. 445-449). IOS Press: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 77. ISBN 1-58603-257-7, ISSN 15356698, 09226389. (Web of Science)

Boytcheva, S. (2002). Overview of ILP Systems, Cybernetics and Information Technologies, 2(1), 27-36. ISSN: 1314-4081.

Boytcheva, S. (2002). ILP techniques for free-text input processing. In Proc. of the 10th International Conference Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (AIMSA) (pp. 101-110). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, 2443. ISSN 0302-9743. (IF 0.515, SJR: 0.316, zbMATH, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/3-540-46148-5_11

Boytcheva, S., & Markov, Z. (2002, May). An Algorithm for Inducing Least Generalization Under Relative Implication. In Proc. of 15th International conference FLAIRS (Florida Artificial Intelligence Research Society) (pp. 322-326). (American Association for Artificial Intelligence) AAAI Press. ISBN 978-1-57735-141-X.

Boytcheva, S., Kalaydjiev, O., Strupchanska, A., & Angelova, G. (2001). Between language correctness and domain knowledge in CALL. In Proc. of European Conference Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP-2001) (pp. 40-46). Bulgaria: Incoma Ltd. ISBN 954-90906-1-2.

Boytcheva, S., Dobrev, P., & Angelova, G. (2001, June). CGExtract: Towards extraction of conceptual graphs from controlled English. In Supplementary proceedings of the 9th International Conference of Conceptual Structures (ICCS-2001) (pp. 89-116). Stanford University Press, California, USA, Published by CEUR-WS, Vol-41. ISSN 1613-0073 (SJR 0.101)

Angelova, G., Nenkova, A., Boycheva, S., & Nikolov, T. (2000, August). CGs as a knowledge representation core in a complex language learning environment. In Proceedings of international conference on conceptual structures ICCS-2000 (pp. 45-58). Shaker Verlag, Germany. ISBN 3-9265-7669-1, ISSN 0945-0807.

Boytcheva, S., Kalaydjiev, O., Nenkova, A., & Angelova, G. (2000). Integration of resources and components in a knowledge-based Web-environment for terminology learning. In Proc. of the 9th International Conference Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (AIMSA) (pp. 210-220). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, 1904. ISSN 0302-9743.(IF 0.253, SJR: 0.272, zbMATH, SCOPUS, Web of Science) doi: 10.1007/3-540-45331-8_20

Boytcheva, S. (2000). Least generalization under relative implication. In Proc. of the 9th International Conference Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications (AIMSA) (pp. 59-68). Springer Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science, 1904. ISSN 0302-9743. (IF 0.253, SJR: 0.272, SCOPUS, Web of Science, zbMATH) doi: 10.1007/3-540-45331-8_6

Boytcheva, S., & Nenkova, A. (2000). Analysis of learner’s utterances in STyLE. In Proc. of Web Information Technologies: Research, Education and Commerce (WITREC-2000) (pp. 233-234). Montpellier, France.

Сендов, Божидар, & Бойчева, Светла (1997). Геомландия: Компютърна лаборатория за математически експерименти (учебно пособие). TEMPUS-JEP-07272-94, ИК "Знак" и ИК "Интела", София. Страници:172

Курсове от текущия семестър: