Електронен каталог

доц. д-р Георги Тупаров

доц. д-р Георги Тупаров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:30 712 II Корпус
Сряда 10:00-11:30 712 II Корпус

Професионална автобиография:


Основни изследователски интереси в областта на: информационни системи за електронно обучение, обектно-ориентирано моделиране, интегриране на ИКТ в обучението

Възможности за експертиза в областта на: бази от данни, софтуерни технологии

Преподавателски интереси в областта на: информационни системи, бази от данни, обектно-ориентирано моделиране, софтуерни технологии

Образование:

2004 г. - д-р, ТУ - София

1989 г. – магистър инженер, ТУ - София

Членство в организации: IEEE, Съюз на математиците в България


Публикации:


1. Tuparov, G., Tuparova, D., Keremedchiev, D., Gamification and Educational Computer Games in Open Source Learning

Management Systems as a Part of Assessment, In Proc. of 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, 26-28 April 2018 Olhao, Algarve, Portugal, IEEE Xplore Digital Library, 2018 (to appear)

2. Tuparov, G., Tuparova, D., Approaches for integration of educational computer games in e-learning environments, In Proc. of 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2018), IEEE Xplore Digital Library, 2018

3. Tuparov, G., Tuparova, D., Veleva, V., Nikolova, E., Educational computer games and gamification in informatics and information technology education — Teachers' points of view, In Proc. of 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2018), IEEE Xplore Digital Library, 2018

Курсове от текущия семестър: