Електронен каталог

доц. д-р Зарко Ждраков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
История
Телефон:
0899843662
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 13:00-14:00 206 II Корпус
Петък 13:00-14:30 206 II Корпус

Професионална автобиография:


Д о ц. д – р З а р к о Ж д р а к о в

Доцент, изкуствознание

Научни интереси:

В областта на [пра]българското изкуство, църковната живопис и иконографията

Телефон: 0899 843662

Email: zhdrakov@abv.bg

Website:

Научни степени:

2003 – избран за доцент по изкуствознание в Национална художествена академия

1992 – защитена докторска дисертация на тема: Църквата “Св. Апостоли Петър и Павел” в Търновград – архитектурни и художествени проблеми.

Академична дейност:

2003 – доцент в НХА

1999-2003 – директор на програма Културно наследство в НБУ

1997 – стипендиант на фондация “Пол Гети” с тема на изследване: Флорентинската уния от 1439 г. и нейното влияние в изкуството през ХV век

1995 – гл. ас. в НХА

1992-1995 – асистент в НХА

1988-1992 – редовен аспирант в катедра Изкуствознание при НХА

1987-1989 – Градска художествена галерия – Велико Търново

По важни научни публикации:

Въведение в историята на автографирането. София, 2003, 5-176

За трите златни пръстена с монограми на кан Кубрат.- Старобългаристика, ХХІХ (2005), 4, 84-94

Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст.- Старобългаристика, ХХІV (2000), 4, 53-73 в съавторство с А. Делева

Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска.- Старобългаристика, ХХVІ (2003), 4, 33-54 в съавторство с А. Бояджиев и Ст. Александров

Към интерпретацията на шлем-маска №1 от Ашман (Беркасово).- Археология, XLI (2000), 3-4, 5-15 в съавторство с А. Делева

За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век.- Старобългаристика, ХХІІ (1998), 1, 96-104

Апокрифен текст за Второто Пришествие от стенописите на Търновската катедрална църква “Св. Апостоли”.- Старобългаристика, ХХІІІ (1999), 4, 90-95

Търновският зограф Никола – подписани, атрибутирани и датирани творби от 1442 г. В: Търновска книжовна школа. Т.VІІ, В. Търново, 2002, 783-799

Тайнопис от 1242 г. върху една икона на Христос Пантократор.- Изкуство, 33-34, 1996, 26-30

Проекти:

2006 г. – Българското присъствие в района на Костур през Средновековието и Възраждането (продължава)

2005 г. – Средновековни графити и монограми от църквата “Св. София” в Истанбул

2000 г. и продължава – Автографски проучвания

1999 г. – Белегът в изобразителния език на българите

1996 г. – История на българското изкуство през ранното османско владичество

Други:

1999 – преподава история на изкуството в италианския лицей - Горна Баня

Лични данни:

Дата на раждане: 17 март 1960 г.

Семейно положение: семеен с едно дете

Образование:

1978 – средно, Държавен художествен лицей “Джулио Романо” в Рим (Италия)

1987 – висше, Национална художествена академия, специалност Изкуствознание


Публикации:


Курсове от текущия семестър: