Електронен каталог

гл. ас. д-р Неделя Китаева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 11:30-13:30 406 I Корпус
Петък 16:30-18:30 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: