Електронен каталог

проф. Иван Младенов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

Иван Младенов

Иван Младенов е старши научен сътрудник I степен, Доктор на филологическите науки в Института за литература при БАН. Основният му научен интерес е към философията на Чарлс Пърс, върху която Младенов е защитил втория си докторат и е написал книга на английски език, публикувана от и-во Routledge, Taylor and Francis Group, 2006. Предстои излизането на книгата на японски език в издателство Shinshocan, Tokyo, през 2008/9 година. Една от последните публикации на професор Младенов е “An Anthology of Bulgarian Literature”, съредактор с професор Henry R. Cooper от Indiana University, публикувана от “Тhe South East European Studies Association” в САЩ, през 2006 излязла като отделна, самостоятелна книга в Slavica Publishers в 2007 г. Главните му публикации обхващат широк спектър от теми из области като семиотика, философия на разума, теория и история на науките. От 1991 до 1993 г. Младенов специализира в прочутия център за семиотични изследвания в Блумингтън, щата Индиана, по лична покана на големия учен, Томас Сибиък. От 1998 до 2001 година Младенов преподава български език и литература в университета на град Залцбург, Австрия, като организира и обучение по семиотика в същия университет. През лятото на 1999 Младенов е ‘Гети стипендиант’ в Рочестърския университет, щата Ню Йорк. Той е гост-професор по класическа семиотика (Чарлс Пърс) в Хелзинкския университет, Финландия (есенен и пролетен семестър, 2001 – 2002). След завръщането си в България защитава ‘голям докторат’ (2003) и отива за още един семестър във Финландия като гост-професор по покана на Финландската академия на науките. Провежда изследвания и преподава в ‘Научния център за съвременна култура’ на университета в град Ювескюла, Финландия (2003 и 2006). Гост –професор в Metropolitan University, London, март, 2007 (‘Charles Peirce’s Catеgories’, and ‘Charles Peirce on the Self’). Гост –професор в Университета на Тарту, Естония, май, 2007. Иван Младенов е редовен участник във всички конгреси по семиотика, от провелия се в Бъркли, Калифорния през 1994 г. до днес (включително, последният, 9-ти в Хелзинки, Финландия, 2007).

Служебен:

Българска академия на науките

1113 София, България

Шипченски проход 52, бл.17 тел. (+ 359 2) 979-29-90


Публикации:


САМО КНИГИ

На български

Трошене на матрицата, издателство Работилница за книжнина Васил Станилов, София 2005, 270 с.

Междувремието на думите, билингвистично издание на български и английски език, стихосбирка, издателство Карина М, 2000, 71стр.

Сгрешеният код, книга от есета върху политическия дискурс, написани от перспективата на прагматистката философия, Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2000, 180 стр.

Второ, допълнено издание, ноември, 2000, 192 стр.

Теодор Траянов в развитието на българския символизъм, Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1997, 220 стр.

На английски

Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, Routledge, Taylor and Francis Group, 2006, 198pp. ISBN 0-415-36047-1

РЕДАКТИРАНИ КНИГИ

На английски

An Anthology of Bulgarian Literature, съредактор, автор на предговора и подбора на произведенията, отпечатана в извънредно, двойно издание на американското списание Balkanistika, кн.19, 2006 (333стр.). The South East European Studies Association, General Editor: Donald L. Dyer. ISSN: 0360-2206. Едновременно публикувана като книга в: Slavica Publishers, ISBN: 0-89357-329-9.

На немски

Liliev, Nikolaj, Unsichtbar klingen die Saiten, zweisprachiger Bulgarisch-Deutscher Gedichtband, Auswahl und Deutsche Ubersetzung, Georgi Bonev, Unter der Redaktion von Ivan Mladenov, Marin Drinov Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, 2004.

На български

Кронщайнер, Отто, Истината за професор Кронщайнер, издателство Работилница за книжнина Васил Станилов, София 2005, 230 с. (отговорен редактор, превод).

Бейкър, Рандал, До София и назад, отговорен редактор и предговор, Иван Младенов, Академично издателство Марин Дринов, 2003, 211 стр.

Сибиък, Томас, Семиотиката в САЩ, редактор и предговор, издателство Наука и изкуство, София, 1997, 216 стр.

Литература и култура, ред.кол. Ангел Ангелов, Иван Младенов, Симеон Хаджикосев, издателство на БАН, 1992, 290 стр.

Между нещата и думите;

Материята на мисълта – двутомник със семиотични изследвания, съставен и редактиран от мен (И.М.), издателство Наука и изкуство, София, 1991; 503 стр.

ПРЕВОДНИ КНИГИ

От английски на български

Колапиетро, Винсънт, Речник по семиотика , издателство Хейзъл, 2000, 300 стр.)

Курсове от текущия семестър: