Електронен каталог

гл. ас. д-р Рени Янкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Телефон:
0893365151
Приемно време:
Вторник 15:00-17:00 306 II Корпус
Сряда 15:00-17:00 306 II Корпус
Четвъртък 15:00-17:00 306 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: