Електронен каталог

проф. Явор Конов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Музика
Телефон:
088 998 62 73
Приемно време:
Сряда 13:00-14:30 504a I Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 504a I Корпус

Професионална автобиография:


https://yavorkonov.alle.bg/

Явор Конов (роден 1964 г.) е български музикант, професор, автор и преводач на книги, статии и учебни пособия за музика.

През 1983 г. завършва с медал Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София със специалност пиано, а през 1991 г. – Националната музикална академия в София със специалности „музикознание” (полифония) и „хорово дирижиране”. През 1998 г. става доктор по изкуствознание, а през 2006 г. – доктор на изкуствознанието.

От началото на 1990-те год. работи в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. От 2005 г. е професор е по полифония в катедра „Музика“ на Факултета по изкуства. През 2008 г. става директор на Университетския ресурсен център за франкофонски изследвания към ЮЗУ. От декември 2010 г. преминава на работа като професор в Департамент „Музика“ на НБУ. Преподавал e и в СУ и НАТФИЗ.

През 1999 г. се жени за доц. д-р Теодора Болярова-Конова, доктор по медицина. Имат 2 деца – Тереза (2000) и Андрей (2007).

Познанията, трудовете и постиженията на проф. д.н. Конов са с най-голямо признание не само в България, но и в чужбина, вкл. от най-авторитетните институции в областта – Ателието за изследвания към Центъра за барокова музика във Версай и Факултета по музика и музикознание на Парижкия университет (Сорбоната) („превъзходен специалист”, 2009).

В чест на българското издание на „Речника по музика“ на дьо Бросар, по инициатива на водещите френски музиколози, на 24 ноември 2011 г. в Библиотеката на Версай се провежда "Кръгла маса около Явор Конов" - прецедент във френско-българските отношения.

Някои отзиви за проф. д.н. Явор Конов (из българската преса):

http://www.kultura.bg/bg/article/view/15948

http://www.kultura.bg/bg/article/view/17744

http://www.kultura.bg/bg/article/view/17735

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1172305

Една лекция-концерт на Явор Конов:

http://www.youtube.com/watch?v=4xF-bhC6D7o&feature=youtu.be


Публикации:


Проф. д.н. Явор Конов е автор на над 140 публикации, сред които:

„За полифоничността” (1995, 2/2001, 3/2003),

„Култура и музикално изкуство” (1997),

„Идеи и подходи за естествено свирене на пиано” (2003);

на анотирани преводи на

„Принципите на клавесина” (1702) и „Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти” (1707) на Дьо Сен Ламбер (1998),

„Практически елементи на генералбаса” на В. А. Моцарт (1999),

„Изкуството на контрапункта” (1558) на Джозефо Царлино (2003*);

на монографиите

„Първият трактат по клавесин – „Принципите на клавесина” на Дьо Сен Ламбер, 1702” (1998),

„Себастиан дьо Бросар и неговият Речник по музика" (2003),

„За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта” (2004*),

„Лексикографско, историографско и библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант и ерудит” (2008*),

"Бросар, Себастиан дьо - Речник по музика (ІІ, 1705). Явор Конов – превод и коментари" (2010**);

на научни студии, статии и др.

Пояснения: *удостоени с наградите "Книга на годината" на Съюза на българските композитори, секция „Музиколози“; **удостоена със Специалната награда "Книга на годината" на СБК, секция „Музиколози“.

Курсове от текущия семестър: