Електронен каталог

гл. ас. д-р Гергана Стефанова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 14:00-16:15 116 II Корпус
Петък 9:30-11:15 116 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: