Електронен каталог

гл. ас. д-р Десислава Данкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
8110689
e-mail:
Приемно време:
Сряда 11:30-14:30 709 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:00 709 II Корпус
Петък 11:30-13:00 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Нов български университет, програма “Масови комуникации”, редовен докторант

Нов български университет, програма “Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността”, магистър, 2010 г.

Нов български университет, програма “Туризъм”, бакалавър, 2006 г.

Творчески изяви:

1.Координатор на TEDxNBU, независима конференция по модела на TED, 2012, НБУ

2.Координатор на ХІХ Лятна школа по връзки с обществеността 2012, НБУ


Публикации:


1.“Как новите технологии промениха ПР професията”, Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2011

2.“Социалните медии - книги за похвали и оплаквания. Как да използваме тези “книги” в професионалния ПР?”, Есенна конференция на департамент „Масови комуникации” 2011

3.“Достоверна ли е информацията в онлайн пространството? Фалшивата смърт на Габриел Гарсия Маркес”, Пролетна конференция на департамент “Масови комуникации” 2012

4.“Бъди Пиарист”, Лятна школа по връзки с обществеността 2012

Курсове от текущия семестър: