Електронен каталог

преп. Илиана Гълъбова-Гикова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Дизайн
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


1972--Завършвам средно образование в ,,Техникум по керамика и стъкло"

1979--Завършвам НХА специалност,,Промишлени форми"-(дизайн)

1979--Започвам работа в,,Централно бюро по дизайн за архитектурата" към САБ

1988--След закриване на ЦБДА, започвам работа като преподавател в,,Средно художествено училище за приложни изкуства"СХУПИ.

1990--След успешно издържан конкурс съм назначена на постоянен трудов договор в СХУПИ като преподавател в специалност,,Детски играчки"

1993-1996 Ръководител специалност,,Детски играчки"

1999-2003 Ръководител специалност,,Детски играчки"

2000-Пролетен семестър-Започвам като хоноруван преподавател в НБУ програма

,,Пластични изкуства и архитектура"по ,,Основи на композицията "

2004-Явявам се на обявен конкурс.На 23,03,2004 съм избрана за редовен преподавател след успешно издържан конкурс.

2004/2005-уч. година от пролетния семестър съм назначена за директор на програма,,Пластични изкуства и архитектура" за ІІІ и ІV година на модул,,МОДА"Интериорен ипростр. дизайн"и ,,Архитектура".

През различните етапи на творческото ми развитие,съм участвала в общи и специализирани художествени изложби.Била съм член на Ателието на младия художник къмСБХ.Имам реализирани дизайнерски разработки.По значимите от тях са :Детски площадки от стъклопласт-серийно произвнодство;Детска площадка ,реализирана в курорт ,,Албена".Бензиностанции на ,,Петрол" в колектив.Преустройство на училище за надарени деца в Горна Баня-в колектив.Интериорни решения на частни инвеститори.Серии детски играчки.Участие в специализирани общи изложби по дизайн.Участие в първото Биенале на Българския дизайн. Участие в Sofid design week -2010.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: