Електронен каталог

ас. Петя Петкова - Сталева

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 312 II Корпус
Сряда 11:00-13:00 312 II Корпус
Четвъртък 09:00-11:00 312 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: