Електронен каталог

гл. ас. д-р Мария Нейкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 13:00-14:30 309 II Корпус
Сряда 09:30-11:00 309 II Корпус
Четвъртък 8:30-9:30 309 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: