Електронен каталог

доц. д-р Татяна Фед

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 15:45-18:00 211 II Корпус
Сряда 14:30-16:30 211 II Корпус
Петък 16:15-18:00 211 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: