Електронен каталог

преп. Маргарита Хаджиниколова

преп. Маргарита Хаджиниколова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:00-14:30 Библиотека I Корпус
Понеделник 18:00-19:30 Компютърен център ІІІ Корпус
mhadjinikolova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


OБРАЗОВАНИЕ:

Магистърска степен Английска филология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”; втора специалност – руски език; специализация “Преводач”

University of London, General Certificate of Education – Ordinary Level, /матура по английски език, математика, химия, география, биология и руски език/

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ: Bulgarian English Teachers Association /BETA IATEFL affiliate/

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И ФОРУМИ:

2019-2022 Участие в комисии на МОН за електронно оценяване на ДЗИ по английски език

2019-2020 - Участие в екипа на оценителите от департамент "Чужди езици и култури" в проект "Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас", подкрепен от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ.

2018/2019 - Сертификат от обучение и тест "Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми", PSIT, България ООД и МОН.

2017 - Участие в екипа на оценителите от департамент "Англицистика" в проект - "Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език".

2013/2014 - Участие като обучител в Проект на Министерството на образованието и науката № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, тема: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2013 - Участие в Работно ателие, програма Грюндвиг "Digital Dishes Workshop" Watershed Cultural Cinema and Digital Creativity Centre, Бристол, Великобритания

2013 - Участие с доклад - М. Хаджиниколова, С. Черпокова, тема “Digital Instruction for Personalization“, в международен форум - Учебна визита, Cedefop - Study Visits, ICT3 (Information and Communication Technology for Teacher Trainers, group No 207) 25.06.2013, НБУ

2013, Участие с доклад в конференция "International Applied Linguistics Conference “Practice in Language, Language in Practice” в Университета ФОН, Скопие, Република Македония с презентацията “Creative Digital Instruction for University Students”, М. Хаджиниколова, С. Черпокова

2012 - Участие в проект на МОМН BG0057 с индивидуална схема за мобилност на Финансовия механизъм на ЕИП за курс „Английски език за университетски преподаватели” в Университета Рейкявик”, Исландия

2009 – Kвалификационен курс “In-Service Methodology, Language and Culture Course”, Барнстъбъл, Северен Девън, Великобритания


Публикации:


ПРЕВОД НА КНИГИ:

*Аудиокнига - Хаджиниколова М., прев. от английски, "Кратка история на почти всичко", Бил Брайсън;Storytel - Storyside, 2020

*Audiobook, Hadjinikolova M., translation into Bulgarian of “A Short History of Nearly Everything “ by Bill Bryson, published by Storytel – Storyside, 2020

*Хаджиниколова М., прев. от английски, "Кратка история на почти всичко", Бил Брайсън; Сиела, 2005, 2017.

* Margarita Hadjinikolova translator from English to Bulgarian, A Short History of Nearly Everything by Bryson Bill, Ciela, Sofia, 2005, 2017.

* Хаджиниколова М. , прев. от английски , Корумпирани градове: Практически наръчник за оздравяване и превенция, Робърт Клитгард, Р. Маклейн-Абароа, Х. Л. Парис, Сиела, 2006, 2012.

* Margarita Hadjinikolova translator from English to Bulgarian, Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention by Klitgard Robert et al, CIELA, Sofia, 2006, 2012.

* Хаджиниколова М. , прев. от английски, Прегорели филийки и други житейски философии , Тери Хачър, Сиела, 2007, 2012.

* Margarita Hadjinikolova translator from English to Bulgarian, Burnt Toast: And Other Philosophies of Life by Hatcher Teri, CIELA, Sofia, 2007, 2012

Курсове от текущия семестър: