Електронен каталог

преп. Райна Димитрова

преп. Райна Димитрова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 10:00-13:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Професионален опит:

от 2007 до момента

щатен преподавател по италиански език в Нов Български Университет

2008-2009

преподавател по италиански език в специализирана школа Италика, София

2005-2007

хоноруван преподавател по италиански език в Нов Български Университет

2003-2007

журналист и преводач в АИИ Дейта Процесинг, София

2002-2003

Преводач и координатор в Karnolski Art Centre

Участие в европейски образователни проекти:

2010

участие в международен научноизследователски проект Glottodrama (италиански език чрез театър) финансиран по програма „Учене през целия живот” на ЕС

2009

участие в проект ТУРИЗМЪТ- НОВИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ , по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, проведен от сдружение ЗНАМ И МОГА

Образование:

2002-2003

Магистърска програма Методика на чуждоезиковото обучение

СУ"Климент Охридски"

1997-2001

СУ"Климент Охридски"

Италианска филология

Морфосинтаксис, Италианска литература, Стилистика, Историческа граматика, Методика, Педагогика

Допълнителна квалификация:

2008-2011

участие в серия квалификационни семинари за преподаватели на Италиански културен институт, София

2001

квалификационен курс по търговска кореспонденция и икономическа терминология в Университета за чужденци в Перуджа, Италия


Публикации:


Курсове от текущия семестър: