Електронен каталог

гл. ас. д-р Янко Димитров

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Петък 16:15-18:15 406 I Корпус
Събота 16:15-18:15 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: