Електронен каталог

гл. ас. д-р Иво Попиванов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02/8110416
Приемно време:
Вторник 15:30-17:30 416 I Корпус
Петък 9:00-11:00 416 I Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

+ 2004 - 2006 Нов Български Университет, бакалавърска програма “Психология”, специалност “Психология”;

+ 2004 - 2006 Нов Български Университет, Майнер програма “Бакалавърска програма за квалификация в научните изследвания (за изявени студенти)”, специалност “Експериментална психология”

+ 2006 - 2009 Нов Български Университет, магистърска програма “Когнитивна наука”, специалност “Когнитивна наука”

+ 2009 - 2015 KU Leuven, докторска програма по „Невронауки” към Лабораторията по невро- и психофизиология

Психотерапевтично обучение:

+ 2006 - 2007 група по Психодрама за собствен опит (200 часа); ИПП „Хирон”

+ 2007 - 2013 група по Психодрама: първо обучително ниво (600 часа); ИПП „Хирон” - квалификация "Психодрама-асистент"

+ 2016 - 2018 обучение по психодрама с деца

Участие в изследователски проекти:

+ 2005 - 2007 координатор на проект NBU Faces DataBase за създаване на база-данни от снимки на лица за изследователски цели;

+ 2005 - 2009 сътрудник по проект “Общи динамични свойства на психофизиологични процеси при въображаеми и реални движения”; Фонд „Научни изследвания” към МОН, договор № MM-1303

+ 2006 - 2009 сътрудник по проект Eye-to-IT – проект за създаване на системи „човек-компютър” за мониторинг и обратна връзка за целите на изследването на познавателните процеси и превода. Проект към VI – рамкова програма на Европейския съюз, договор № 517590

+ 2018 - 2019 сътрудник по проект EBTS (Evidence Based Trauma stabilisation) - проект за създаване и апробиране на стабилизационна програма за бежански семейства. Проект финансиран от програма Erasmus+

Трудов стаж:

+ 2004 - 2006 технически сътрудник в лабораторията по Сетивно-Двигателни и Когнитивни Процеси, ИФ БАН;

+ 2006 - 2009 специалист - психолог в лабораторията по Сетивно-Двигателни и Когнитивни Процеси, ИН БАН (бивш ИФ, БАН);

+ 2015 - 2017 асистент към Департамент „Когнитивна наука и психология” в НБУ

+ 2017 - до сега главен асистент към Департамент „Когнитивна наука и психология” в НБУ

+ 2016 - 2018 стаж по клинична невропсихология към УМБАЛ "Александровска”, Клиника по нервни болести

+ 2018 - до сега клиничен невропсихолог към ДКЦ "Александровска"

Членство в професионални организации:

+ Дружество на психолозите в България (BG-RP-510)

+ Society for Neuroscience

+ Българска Организация "Живот с деменция"


Публикации:


Попиванов И. (2005); “Възприемането на човешкото лице и оценяването на привлекателността му: два не еднакви, но подобни процеса”, в “III Национален Конгрес по Психология”, Сорник с научни доклади, съст. Джонев и сътр., СОФИ-Р,

Попиванов, И. Д. (2007). Търсене на общото между категоризирането на лицата и оценяването на привлекателността им със стимули – цветни снимки; Българско Списание по Психология, бр. 1, 2007

Попиванов И., Матеев, С. (2008); “Възприятието на изправени и обърнати човешки лица: анализ на движенията на очите.”, в “V Национален Конгрес по Психология”, Сорник с научни доклади, съст. Джонев и сътр., СОФИ-Р

Popivanov, D., Stomonyakov, V., Popivanov, I. (2007) Phase Synchronization Dynamics in Filtered EEG Signals; in Proceedings of the Bulgarian academy of Sciences, Tome 60, No 9, 2007

Janyan, A., Popivanov, I.D., & Andonova, E. (2009). Concreteness effect and word cognate status: ERPs in single word translation. Brain Talk: Discourse with and in the Brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics., Eds.: Alter, K., Horne, M., Lindgren, M., Roll, M., & von Koss Torkildsen, J., Lund, Sweden: Lund Universitet.

Stamenov, M., Gerganov, A., & Popivanov, I.D. (2010). What can prompting cognates reveal about the bilingual lexicon and the possibilities to optimize access to it during translation. Contribution to Translation and Cognition, Eds.: Shreve, G. & Angelone, E. To be published by John Benjamins in 2010.

Popivanov, I.D., Mateeff, S. (2011). Eye-Movements During Similarity Judgement of Upright and Inverted Faces; in Proceedings of the Bulgarian academy of Sciences, Tome 64, No 3, 2011

Jastorff J., Popivanov I.D., Vogels R., Vanduffel W., Orban G.A. (2012). Integration of shape and motion cues in biological motion processing in the monkey STS; in Neuroimage, Vol.60, Issue. 2

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2012). Stimulus representations in body-selective regions of the macaque cortex assessed with event-related fMRI; in Neuroimage, Vol. 63, Issue. 2

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2014). Heterogeneous single-unit selectivity in an fMRI-defined body-selective patch; in The Journal of Neuroscience, Vol. 34, Issue. 1

Janssens, T., Zhu, Q., Popivanov I.D., Vanduffel W. (2014). Probabilistic and single-subject retinotopic maps reveal the topographic organization of face patches in the macaque cortex; in The Journal of Neuroscience, Vol. 34, Issue. 31

Adab H.Z., Popivanov I.D., Vanduffel W, Vogels R. (2014). Perceptual Learning of Simple Stimuli Modifies Stimulus Representations in Posterior Inferior Temporal Cortex; in Journal of Cognitive Neuroscience

Caspari, N., Popivanov I.D., De Maziere, P., Vanduffel W, Vogels R., Orban, G., Jastorff J, (2014). Fine-grained stimulus representations in body selective areas of human occipito-temporal cortex; in Neuroimage, Vol. 102, Part. 2

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2015). Tolerance of Macaque Middle STS Body Patch Neurons to Shape-preserving Stimulus Transformations; in Journal of cognitive neuroscience, Vol. 27, Issue. 5, pp. 1001-1016

Popivanov, I. D., Schyns, P. G., & Vogels, R. (2016). Stimulus features coded by single neurons of a macaque body category selective patch. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 113, Issue. 17, pp. Е2450-Е2459.

Георгиева, Н., Попиванов И.Д. (2017); “Имаме ли усет за физическата асиметрия на лицето и повлиява ли тя оценките ни за привлекателност?”, в “VIII Национален Конгрес по Психология”, Сорник с научни доклади. съст. Джонев и сътр., Продуцентски център ЛМ, София, 2017, сс. 63-70

Кунчев, Т., Попиванов, И.Д., Бакалов, Д., Трайков, Л. (2017). Профил на паметовите нарушения при пациенти с множествена склероза. Неврология и невропсихология, Том 1, Бр. 2, стр. 39-47

Стоянова, К., Джанян, А., Райчева, М., Попиванов, И.Д., Мехрабиан, Ш., Трайков, Л. (2017). Случай на придобито нарушение на четенето при пациент след мозъчни инфаркти: чиста алексия или дълбока алексия? Неврология и невропсихология, Том 1, Бр. 2, стр. 48-57

Kumar, S., Popivanov, I. D., & Vogels, R. (2017). Transformation of Visual Representations Across Ventral Stream Body-selective Patches. Cerebral Cortex, 1-15.

Курсове от текущия семестър: