Електронен каталог

гл. ас. д-р Даниела Кадийска

гл. ас. д-р Даниела Кадийска
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
02*81 10 438
Приемно време:
Вторник 10:15-11:15 408 I Корпус
Сряда 12:00-13:00 408 I Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 408 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


1. Статия: За връзката между литературата и киното, Научен електронен архив НБУ; (2011)

2. Статия: Продуктово позициониране в екранното изображение, Научен електронен архив НБУ; (2011)

3. Статия „Реклама с цвят“; Сп. Мениджър, декември 2012 г.

4. Статия: Класификация и ефективност на продуктовото позициониране според начина на предаване на информацията и сюжетната връзка, Докторантски четения 2014, Департамент „Изкуствознание и история на културата“, ISSN 1313-4094,изд. НБУ, София, 2015

5. Статия: Анализ на продуктовото позициониране на цигарени брандове в американското кино и нагласи на аудиторията към морално-етичната страна на проблема, Годишник на Департамент „Кино, реклама и шоубизнес 2013-2014“, ISBN 978-954-535-886-9, изд. НБУ,София, 2015

6. Статия: Кръстосаните промоционални кампании и продуктовото позициониране в американското кино"; Сп. „Проблеми на изкуството“, тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството; институт за изследване на изкуствата при БАН – София; 1/2015; ISSN 0032-9371

7. Статия: Тенденции в развитието на рекламата в списания - иновативни комуникационни решения, Научен електронен архив НБУ; (2017)

8. Статия „Рекламата – изкуството кукувица“, Юбилеен сборник „Стоп кадър“, изд. НБУ – София 2017; ISBN 978-954-535-967-5

Курсове от текущия семестър: