Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Накова

гл. ас. д-р Росица Накова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика и бизнес администрация
Телефон:
0895588875
Приемно време:
Вторник 12:45-14:45 604 II Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 604 II Корпус
rnakova@nbu.bg
Vyber: 0895588875 Онлайн

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: