Електронен каталог

гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
0898462700
Приемно време:
kraskostenarov@yahoo.com
Vyber:0898462700 Онлайн

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: