Електронен каталог

доц. д-р Невелина Попова

доц. д-р Невелина Попова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
8110404
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 303
библиотеката I Корпус
Четвъртък 14:30-17:30 компютърната зала II Корпус

Професионална автобиография:


НЕВЕЛИНА ПОПОВА

сценарист

Родена на 14.8. 1955 година.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Кинодраматургия във ВГИК / института по кинематография /, Москва , /1977/ и педагогика в СУ “Св.Климент Охридски”, София /1995/.

РАБОТА:

1979–1991 - редактор и кинодраматург в творческите колективи на СИФ “Бояна”.

1992–2004 – учител в СОУ.

От 1995 - преподавател по кинодраматургия в Нов Български Университет.

СЦЕНАРИСТ НА ФИЛМИТЕ:

1982 - “ОТРАЖЕНИЯ”, игрален, реж. Румяна Петкова.

1986 - “ПРИЗЕМЯВАНЕ” , игрален, реж. Румяна Петкова.

1987 - “НЕНУЖЕН АНТРАКТ”, игрален, реж. Мина Стойкова.

1987 - “ХОРА, ГОДИНИ, МЕТАЛ” , документален, реж. Румяна Петкова.

2003 - “ЧУЙ ЗВЕЗДИТЕ”, телевизионна новела, екранизация по разказа на Ангел Каралийчев “Слепият гъдулар”, реж. Михаил Мелтев.

2004 -“ДРУГИЯТ НАШ ВЪЗМОЖЕН ЖИВОТ”, игрален, реж. Румяна Петкова

2008 – “ПЪТУВАЩОТО УЧИЛИЩЕ НА ТОДОР ГЛАДКОВ”, документален,

реж. Иван Трайков

2009 - „В СЕНКИТЕ НА АВГУСТ” – съвременна интерпретация на Чеховата „Чайка”, реж. Владимир Краев. /в края на 2009 сценарият получи подкрепа от НФЦ за развитие на проект; в процес на работа и търсене на субсидиране/

2010 -. „ПЪТИЩА НА СПАСЕНИЕТО” - проект за документални филми за български светии към БНТ, студия „Екран” / 2010 -… / в процес на работа/

2011 - „ПОСЛЕДНА РАЗХОДКА С МАЙСТОРА”, аним. / също в процес на работа /

РЕДАКТОР НА ФИЛМИТЕ:

“ЕВА НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ”, игрален, реж. Иванка Гръбчева, / 1987 /; “ КОПНЕЖИ ПО БЕЛИЯ ПЪТ”, игрален, реж. Никола Корабов, /1988 /; “КМЕТЕ , КМЕТЕ” , игрален, реж. Пламен Масларов, /1989/;

“СЪДБАТА КАТО ПЛЪХ” ,игрален, реж. Иван Павлов, /2000/;

“СЛУШКО И НЕПОСЛУШКО”, анимационен, реж. Марина Русинова, /2003/ и др.

НАГРАДИ:

1998 - Наградата на сценарния фонд при СБФД за сценария “Другият наш възможен живот”.

1999 - Награда на втория национален конкурс за млада българска драматургия за пиесата “ Под хълма на надеждата”.

2006 - „Сребърен Витяз” за филма ”Другият наш възможен живот”

2009 - „Златен Витяз за детски филм” за филма „Чуй звездите”.

Преподавател в НБУ от 1995 година

Доцент по кинодраматургия на ВАК от 2004 г. / професионално направление – Театрално и филмово изкуство/

Научни публикации (избрано):

2012 - „Паралели между кукления театър и анимационното кино – сюжети и пластическо изразяване”, публикуван в „Проблеми на изкуството, 2012, кн.3

/ доклад от Седмата научна конференция „Екранните изкуства на XXI век”, организирана от Института за изследване на изкуствата, сектор „Екранни изкуства”; проведена на 3 и 4 ноември 2011/

2011 – „Съкровената реалност, Големият брат и другите реалити формати“ – доклад на научната конференция в НБУ на тема „Реалити форматите”; организирана от програма „Кино и телевизия” на 11. 5. 2011; докладът е публикуван в електронния архив на НБУ

2008 - „Киноразказите на Константин Павлов – разтваряне на пътеки за поезията в българското кино” – доклад за Националната конференция „Константин Павлов в българската литература и култура”, организирана от департамент „Нова българистика” на НБУ на 31.10. 2008 г. Публикуван в сборника с материали от конференцията, в поредицата „Библиотека ЛИЧНОСТИ”, кн 4, изд.на НБУ.

2007 - „ Истории и фрагменти в съвременното киноразказване” – доклад от Научната конференция „Екранните изкуства и ХХІ век”, организирана от Института по изкуствознание на БАН, публикуван в сборник с материали от конференцията.

2006 - „ Разкъсващият се киноразказ в последните български филми” – доклад на научно – теоретичната конференция „Новото българско кино – регионално явление или част от европейския културен процес”- организирана от департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, проведена на 7.12. 2006 г. в НБУ; публикуван на електронен носител заедно с останалите материали от котференцията,

2005 - „Прокъсващата се нишка на Ариадна в лабиринта от киновъзможности” – доклад от научната конференция „Културните права в европейската перспектива”, проведена на 9-10 май 2005 в Благоевград по време на Международния младежки фестивал, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”. Публикуван в сборник с материали от конференцията.

Други курсове в НБУ / към департамент “Кино, реклама и шоублизнес”/ :

- Сценарият – от замисъла до реализацията

- Първи сценарни замисли

- Драматургични стратегии и модели в анимацията

- Приказки и пародии в анимацията

- Митологичните сюжети в анимацията

- Вечните сюжети и екранизацията

- Драматургични консултации по дипломен проект

Член на СБФД и БАФТРС.


Публикации:


Книгата „Драматургичното пространство на анимацията”. София: НБУ, 2016.

Други публикации:

1.”Паралели между кукления театър и анимационното кино – сюжети и

пластическо изразяване”; в сп.“Проблеми на изкуството”, кн.3/2012 ,

изд. на ИИИз на БАН.

2.“Все по-многобройна, жива и пъстра“ - публикация на за третата

анимационна работилница „Варвара – 2012” в сп. „Кино”, кн. 6/2012 г.

3."Приказка на приказките" и поетичните кодове в анимационната

драматургия" - в сборника „ Звуко-зримият образ“, департамент

„Кино, реклама и шоубизнес“, изд. НБУ, 2013.

4. „Застрашеният литературен сценарий в съвременния медиен свят“

– в сп. „Кино“, кн. 4-5, 2013.

5. „Митологичните ядра и сюжетните им трансформации в преподаването

и творчеството“ – в електронното издание „Проблеми на

постмодерността“, том 3, бр.2, изд. Философския факултет на ЮЗУ

„Неофит Рилски“, 2013.

6. „Анимационните сценарии на Христо Ганев“ – предговор на сборника

с анимационни сценарии на Христо Ганев „Вятър работа“,

изд. НФЦ, 2014.

7. „Съвременно българско анимационно кино. Експресивността като

обща тенденция“ – в сп. „Кино“, кн. 6, 2014.

8. „ За митовете, преподаването и творчеството“ – в сб. „Митове,

творци и време“, под редакцията на Лилия Старева, изд. „Жанет 45“,

под печат.

9. „Експресивността като обща тенденция и като ключ към успеха на

българските анимационни филми в периода 2009-2013 година“ –

в годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ , 2015г.

10.„Кратките комиксови сюжети на младите от Ко-миксер“ –

в сп.“Проблеми на изкуството”, кн.1, 2015г., изд. на ИИИз на БАН.

11. „ Драматургичните възможности на анимационната миниатюра“ -

в „Изкуствоведски четения 2014”, изд. на ИИИз на БАН.

12. „Анимационните повествования“ – в сборника

„Докторантски четения 2014“ на на департамент „Изкуствознание и история

на културата“, НБУ, 2015.

12. Рецензия за книгата на проф. д-р Надежда Маринчевска „Проблеми на изкуството”, бр. 13, 2015.

14. „Екранизациите в българската анимация“ -

годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, изд. НБУ, 2016.

15. „Анимационната поезия на Щрих и стих“ – “Изкуствоведски четения 2015”, изд. на ИИИз на БАН.

16. Предговор на книгата „Анимационните сценарии на Иван Веселинов”, С. 2017.

17. „Прокъсващата се нишка на Ариадна в лабиринта от киновъзможности” – доклад за научната конференция „Културните права в европейската перспектива” – проведена на 9-10 май 2005 в Благоевград по време на Международния младежки фестивал, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”. Публикуван в сборник с материали от конференцията, изд. ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2006.

18. „ Разкъсващият се киноразказ в последните български филми” – доклад нанаучно –теоретичната конференция „Новото българско кино – регионално явление или част от европейския културен процес”- проведена на 7.12. 2006 г. в НБУ – организирана от департамент „Кино, реклама и шоубизнес” и публикуван на CD с материали от конференцията.

19. „ Истории и фрагменти в съвременното киноразказване” – доклад за Научната конференция „Екранните изкуства и ХХІ век”, организирана от Института по изследване на изкуствата на БАН, секция „Екранни изкуства” и БНТ; проведена в Пловдив на 30.10. 2007. Публикуван в сборник с материали от конференцията, изд. ИИИз на БАН.

20.„Киноразказите на Константин Павлов – разтваряне на пътеки за поезията в българското кино” – доклад за Националната конференция „Константин Павлов в българската литература и култура”, организирана от департамент „Нова българистика” на НБУ на 31.10. 2008 г. Публикуван в сборника с материали от конференцията, в поредицата „Библиотека ЛИЧНОСТИ”, кн 4. , 2009, изд. НБУ.

21. Сценариите на Константин Павлов” – сп.”Кино”, кн. 6., 2008.

Курсове от текущия семестър: