Продуктов дизайн за интериор

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретично и практическо обучение на дизайнери на обекти, предназначени за използване в интериорни пространства - мебели, осветителни тела, декоративни елементи и др. Обучението в програмата преминава през курсове по продуктов дизайн, устойчив дизайн, осветление, работа с материали и конструкции, триизмерно компютърно проектиране, моделиране и визуализация. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Продуктов дизайн за интериор
 • доц. д-р Веляна Найденова ARPM301 Формоизграждане и композиция на мебели за обществен интериор
 • доц. д-р Георги Червендинев ARPM111 Въведение в триизмерното моделиране (Sketchup) ARPM112 Самостоятелна работа: Въведение в триизмерното моделиране (Sketchup) ARPM113 Двуизмерно проектиране с AutoCAD ARPM114 Самостоятелна работа: Двуизмерно проектиране с AutoCAD ARPM213 Дигитално проектиране и реализация с Autodesk Inventor ARPM214 Самостоятелна работа: Дигитално проектиране и реализация с Autodesk Inventor
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARPM107 Архитектурно проектиране - жилищен интериор ARPM108 Самостоятелна работа: Основи на архитектурното проектиране - жилищен интериор ARPM205 Архитектурно проектиране - обществен интериор ARPM206 Самостоятелна работа: Основи на архитектурното проектиране - обществен интериор
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова ARPM001 Проектиране - анализ и изследване ARPM103 Устойчив продуктов дизайн ARPM104 Самостоятелна работа: Устойчив продуктов дизайн ARPM209 Дизайн на средства за игра и мебели за деца ARPM210 Самостоятелна работа: Дизайн на средства за игра и мебели за деца ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • доц. д-р Софрони Върбев ARPM203 Експериментиране с материали ARPM204 Самостоятелна работа: Експериментиране с материали ARPM302 Специализирани мебели за работна среда ARPM303 Трансформируеми и многофункционални мебели ARPM307 Графично представяне на дизайнерски продукт ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • доц. д-р Янчо Генчев ARPM002 Технологии и материалознание - I част ARPM004 Технологии и материалознание - II част ARPM105 Материали, конструкции и технологии в мебелния дизайн ARPM106 Самостоятелна работа: Материали, конструкции и технологии в мебелния дизайн
 • доц. Банко Банков ARPM101 Продуктов дизайн - морфология ARPM102 Самостоятелна работа: Продуктов дизайн - тенденции и развитие ARPM201 Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен интериор ARPM202 Самостоятелна работа: Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен интериор ARPM301 Формоизграждане и композиция на мебели за обществен интериор ARPM305 Осветление за интериор ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARPM101 Продуктов дизайн - морфология
 • гл. ас. д-р Светослав Анев ARPM003 Методология на проектирането ARPM201 Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен интериор ARPM202 Самостоятелна работа: Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен интериор ARPM207 Дизайн за хора с увреждания ARPM208 Самостоятелна работа: Дизайн за хора с увреждания ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARPM211 Триизмерно моделиране със Sketchup и 3D Studio MAX ARPM212 Самостоятелна работа: Триизмерно моделиране със Sketchup 3D Studio MAX ARPM306 Визуализиране на продуктов дизайн с 3D Studio MAX
 • д-р Мирослава Петрова ARPM102 Самостоятелна работа: Продуктов дизайн - тенденции и развитие ARPM203 Експериментиране с материали ARPM204 Самостоятелна работа: Експериментиране с материали ARPM302 Специализирани мебели за работна среда
 • д-р Ралица Кацова ARPM109 Пластично студио ARPM110 Самостоятелна работа: Пластично студио
 • Николай Маринов   ARPM304 Дизайн за мултимедийната индустрия