Бранд мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

http://www.semiotics.nbu.bg/en/ma-in-brand-management

The Master program offers a project-based method of study and training. The syllabus is focused on a large scale of disciplines, professional skills and research methods, which compose the variety of responsibilities of the professional brand manager, as well as other professions, related to the world of brands. The program curriculum covers some of the major areas of study: 1) marketing theory; 2) training on the creative side of branding: brand building; online branding; luxury branding; 3) courses focused on the economic strategies, international business trends and market research; 4) theory, practices and lab researches of brands; 5) weekly seminar with visiting business and marketing practitioners - students meet professionals working in the field of brand management, marketing and advertising; 6) integrated marketing communications - event management, public relations, management of the advertising process; 7) the last trends in semiotic, ethnographic and sociological approaches to research the brands and the corporate communication at large.

The study process in the program relies on the consistent use of the e-learning environment Moodle. It is a full-time study program, but Moodle makes it possible students to have a big flexibility in their attendance schedule for classes and exams.

The Master program has a well developed preparatory module for students coming from education fields not related with marketing, advertising and brand building. The program offers an additional semester for students who have the degree "professional bachelor" (180 ECTS) in professional area of Economics and Marketing.

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. NPRN588 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" NPRN658 Семинар "Структура в медиите и връзките с обществеността"
 • проф. Дияна Янкова, д.н. BCRM107 Формално общуване на английски език
 • проф. Кристиан Банков, д.н. SEMM704 Социология на консумтивното общество SEMM712 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки I част SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM723 Семиотични изследвания на търговската марка SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM735 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова BAMB506 Потребителско поведение BAMB801 Международен маркетинг
 • проф. д-р Стефан Стефанов SEMM702 Международен бизнес
 • доц. д-р Албена Павлова SEMM730 Самостоятелна работа: Употреби на еротиката в брандинга
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова BAMB507 Информационни системи в маркетинга
 • доц. д-р Евгения Благоева SEMM704 Социология на консумтивното общество
 • доц. д-р Евелина Христова SEMM743 Вътрешни комуникации - корпоративна идентичност и имидж
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BABB637 Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB519 Практика: Рекламна академия ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт CASB764 Медиа планиране
 • доц. д-р Мария Нейкова SEMM741 Вербална бизнес комуникация
 • доц. д-р Мария Николова BABB803 Е-бизнес в организацията
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга BAMB622 Емоционален маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова BAMB503 Управление на маркетинга
 • доц. д-р Соня Алексиева BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации
 • доц. д-р Стойко Петков NPRN708 Реклама и връзки с обществеността NPRN718 Реклама и специални събития
 • доц. д-р Татяна Фед SEMM741 Вербална бизнес комуникация
 • доц. д-р Ясен Захариев SEMM707 Формиране на вкуса: брандове и стратегии във винената и алкохолната индустрия
 • гл. ас. д-р Боян Кутевски ADVB517 Семинар: Ефективни продажби на творчески продукт ADVB601 Копирайтинг
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов SEMM744 Културен брандинг
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB519 Практика: Рекламна академия ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB622 Емоционален маркетинг BAMB637 Самостоятелна работа "Икономика на търговията" SEMM712 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки I част SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM714 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 1 SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM734 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 2 SEMM735 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM744 Културен брандинг
 • гл. ас. д-р Елена Спасова SEMM721 Фирмени стратегии в конкурентна среда
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов SEMM733 Самостоятелна работа: Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM746 Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Рени Янкова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM711 Самостоятелна работа: Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM724 ПР бранд стратегии SEMM732 Самостоятелна работа: ПР бранд стратегии SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации SEMM725 Ивент мениджмънт
 • гл. ас. Бойка Бъчварова SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM716 Практика по публично представяне
 • ас. Георги Цонев SEMM705 Институциите на онлайн комуникациите SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа SEMM742 Инструменти за представяне в публичното пространство SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • д-р Полимира Митева SEMM700 Маркетинг мениджмънт
 • Албена Чобанова SEMM722 Рекламният процес: структура и мениджмънт
 • Александро Рубино   SEMM727 Бизнес разузнаване в социалните медии и дизайн на потребителското изживяване
 • Венцислав Стоилов SEMM726 Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост
 • Георги Малчев ADVB805 Онлайн рекламни кампании
 • Михаил Въжаров   SEMM727 Бизнес разузнаване в социалните медии и дизайн на потребителското изживяване
 • Светослав Билярски SEMM701 Бранд билдинг
 • Севим Танева SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки
 • Силвана Миленова SEMM725 Ивент мениджмънт
 • Ягодина Къртунова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)