Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по Управление на маркетинга, Стратегически маркетинг, Комуникационен мениджмънт, Управление на търговски марки, Маркетингови анализи, Иновационен маркетинг, Маркетингови проучвания, Конкуренция и конкурентоспособност, Управление на корпоративната репутация, Дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт
 • проф. Асен Ковачев, д.н. MBAM176 Бизнес среда и устойчиво развитие
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM290 Маркетингови стратегии MBAM904 Стратегии за управление на отношенията с клиенти
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016 Организация и управление на проекти MBAM023 Проект: Организация и управление на проекти
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес MBAM909 Самостоятелна работа: Международен бизнес
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ваня Сланчева-Банева MBAM929 Проект: Маркетингови анализи MBAM931 Маркетингови анализи
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015 Организационно поведение MBAM027 Проект: Управленски функции и организационно поведение MBAM118 Психология на бизнеса (управленски тренинг) MBAM181 Самостоятелна работа: Уроците на лидера
 • доц. д-р Димитър Терзиев MBAM017 Теория за вземане на решения MBAM054 Проект: Теория за вземане на решения
 • доц. д-р Ирена Бокова MBAM925 Етномаркетинг
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян MBAM199 Холистичен маркетинг MBAM910 Проект: Управление на взаимоотношенията в маркетинга MBAM912 Маркетингови политики
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM029 Проект: Стратегически мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM902 Принципи на маркетинга MBAM903 Управление на маркетинга MBAM908 Проект: Управление на маркетинга MBAM912 Маркетингови политики MBAM914 Маркетингово управление на конкурентоспособността MBAM916 Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM930 Проект: Принципи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM150 Стратегически маркетинг мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM399 Маркетинг на финансовите услуги
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева MBAM176 Бизнес среда и устойчиво развитие MBAM178 Стратегическо управление и инструменти за анализ (експерти от бизнеса)
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг MBAM903 Управление на маркетинга MBAM907 Бранд стратегии MBAM908 Проект: Управление на маркетинга MBAM916 Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт MBAM917 Самостоятелна работа: Приложни маркетингови изследвания MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM399 Маркетинг на финансовите услуги
 • гл. ас. д-р Рени Янкова MBAM923 Маркетинг в развлекателната индустрия SEMM323 Самостоятелна работа: Онлайн брандинг и реклама
 • гл. ас. д-р Росица Накова MBAM008 Маркетинг MBAM914 Маркетингово управление на конкурентоспособността
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM152 Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM912 Маркетингови политики MBAM918 Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт MBAM928 Интегрирани маркетингови комуникации
 • ас. д-р Кремена Георгиева MBAM924 Създаване и управление на корпоративна репутация
 • ас. Цветелина Димитрова   MBAM913 Маркетинговите изследвания в практиката
 • Георги Малчев MBAM291 Управление на онлайн маркетинга
 • Иван Пантелеев MBAM291 Управление на онлайн маркетинга
 • Ленко Йорданов MBAM921 Управление на маркетинга в социалните мрежи