Танцово изкуство

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: Хореография на модерния танц и Хореография на българския фолклорен танц. По време на обучението студентите изучават принципи и методи в постановъчната работа и хореографската танцова композиция, анализ на танцова форма, най-съвременни техники в областта на танца, импровизационни техники в съвременната хореография, композиция на танца, фолклорна хореографска режисура. Програмата е уникална със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява.

прочети още
Танцово изкуство
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част
 • проф. д-р Георг Краев MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част MUSM141 Фолклор: словесен и обреден MUSM912 Практика: Теренна работа за фолклористи I част MUSM922 Практика: Теренна работа за фолклористи II част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSM506 Художествено оформление на костюмите и сценичното пространство
 • доц. д-р Татяна Соколова MUSM501 Съвременни танцови техники - I част MUSM502 Хореографска танцова композиция - I част MUSM505 Соло пърформанс MUSM507 Анализ на танцова форма MUSM508 Работа с нетрадиционни пространства MUSM509 Танцова интерпретация на драматургично произведение MUSM510 Импровизационни техники в съвременната хореография MUSM511 Съвременни танцови техники - II част MUSM512 Хореографска танцова композиция - II част MUSM516 Методика на преподаване на танца MUSM518 Анализ на танцови произведения MUSM811 Практика: Съвременна хореография I част MUSM821 Практика: Съвременна хореография II част MUSM835 Практика: Педагогика на съвременна хореография I част MUSM845 Практика: Педагогика на съвременна хореография II част MUSM919 Стаж: Хореография на модерния танц
 • доц. Елена Иванова MUSM602 Танц и светлина (художествено осветление)
 • доц. Красимир Петров MUSM185 Обработка на български танци MUSM519 Фолклорна хореографска режисура MUSM520 Композиция на танца
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM147 История на фолклорния танц MUSM153 Постановъчна работа-народна хореография MUSM185 Обработка на български танци MUSM505 Соло пърформанс MUSM506 Художествено оформление на костюмите и сценичното пространство MUSM507 Анализ на танцова форма MUSM510 Импровизационни техники в съвременната хореография MUSM515 Практика: Фолклорен танцов състав II част MUSM516 Методика на преподаване на танца MUSM519 Фолклорна хореографска режисура MUSM520 Композиция на танца MUSM555 Практика: Фолклорен танцов състав I част MUSM905 Практика: Педагогика на хореографията I част MUSM911 Практика: Фолклорна хореография I част MUSM915 Практика: Педагогика на хореографията II част MUSM921 Практика: Фолклорна хореография II част MUSM927 Стаж: Българска фолклорна хореография
 • д-р Анелия Карчева MUSM185 Обработка на български танци MUSM927 Стаж: Българска фолклорна хореография
 • Мария Каралеева MUSM153 Постановъчна работа-народна хореография MUSM510 Импровизационни техники в съвременната хореография MUSM520 Композиция на танца
 • Мила Искренова MUSM507 Анализ на танцова форма
 • Росен Михайлов MUSM501 Съвременни танцови техники - I част MUSM502 Хореографска танцова композиция - I част MUSM503 История на съвременния танц MUSM508 Работа с нетрадиционни пространства MUSM509 Танцова интерпретация на драматургично произведение MUSM512 Хореографска танцова композиция - II част MUSM602 Танц и светлина (художествено осветление) MUSM811 Практика: Съвременна хореография I част MUSM821 Практика: Съвременна хореография II част MUSM919 Стаж: Хореография на модерния танц