История, политика и религия

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята и религията. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, историята и ролята на религиите в националната и световна политика са едни от най-актуалните и дискутирани проблеми в съвременния свят. Поради своя интердисциплинарен характер в програмата се предлагат магистърски курсове, освен от департамент "История" и от други департаменти в НБУ. С трите си специализации: "Епохи на преход", "Религията в историята" и "Публични и социални политики - история и съвременни проблеми", програмата има силна прагматична насоченост и поради тази причина е привлекателна, защото прави завършилите я студенти конкурентно способни на трудовия пазар.

прочети още
История, политика и религия
 • проф. Рая Заимова, д.н. HISM105 Просвещението и създаването на модерния свят HISM151 Самостоятелна работа: Просвещението и създаването на модерния свят
 • проф. д-р Веселин Методиев HISM101 Въведение в историческото познание HISM108 Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в. HISM118 Парламентаризъм и парламентарен контрол. Българската практика HISM153 Самостоятелна работа: Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в. HISM178 Практически стаж HISM182 Самостоятелна работа: Въведение в историческото познание HISM269 ХХ век между войната и мира HISM270 Самостоятелна работа ХХ век между войната и мира
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM912 Политики и програми на ЕС
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM901 Управление в публичния сектор
 • проф. д-р Пламен Бочков HISM127 Историческа антропология
 • проф. д-р Румен Генов HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISM115 Еволюция на социалната държава в Западна Европа и Северна Америка, XIX-XX век. HISM126 Геополитика и дипломация HISM147 Сблъсъкът на цивилизациите - мит и реалност HISM178 Практически стаж HISM296 Нова обща история
 • проф. д-р Тома Томов HISM180 Отношенията Църква-държава в I-V в. сл. Хр.
 • проф. д-р Цветанка Чолова HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISM104 Раждането на средновековна Европа HISM122 Класическото наследство и средновековната държава в Европа HISM158 Самостоятелна работа: Раждането на средновековна Европа HISM176 Античната наука и култура през Средните векове HISM177 Самостоятелна работа: Античната наука и култура през Средновековието HISM178 Практически стаж HISM179 Църковна история
 • доц. д-р Георги Пеев HISM260 История и съвременност на управленческия елит HISM262 Самостоятелна работа: История и съвременност на управленческия елит
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HISM146 Българската държава и етнорелигиозните общности HISM163 Самостоятелна работа: Геополитика и дипломация HISM175 Стаж HISM267 Югоизточна Европа след края на Студената война HISM268 Самостоятелна работа: Югоизточна Европа след края на Студената война HISM297 Европа през ХХ век
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISM145 Религиите и комунистическите режими HISM175 Стаж HISM192 Втората световна война и съдбата на европейските народи HISM237 Големите историографски спорове за българската история HISM238 Самостоятелна работа: Големите историографски спорове за българската история HISM267 Югоизточна Европа след края на Студената война HISM268 Самостоятелна работа: Югоизточна Европа след края на Студената война
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISM121 Европейското културно наследство - сравнителен поглед HISM162 Самостоятелна работа: Европейското културно наследство - сравнителен поглед HISM179 Църковна история HISM186 Религии и култове HISM217 Самостоятелна работа: Религии и култове
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISM103 История на Третата българска държава HISM110 Създаване на съвременното политическо статукво HISM123 Общество, институции и власт HISM147 Сблъсъкът на цивилизациите - мит и реалност HISM156 Самостоятелна работа: Общество, институции и власт HISM174 Самостоятелна работа: История на Третата българска държава HISM178 Практически стаж HISM271 Властта и интелигенцията
 • доц. д-р Момчил Дойчинов HISM266 Социална политика във време на криза
 • доц. д-р Светла Янева HISM109 "Самодостатъчността" на имперската икономика и нейните модификации HISM125 История на социалните и икономическите идеи HISM169 Самостоятелна работа: История на социалните и икономическите идеи HISM175 Стаж HISM178 Практически стаж HISM272 Ислямът и мюсюлманските общности на Балканите HISM273 Самостоятелна работа: Ислямът и мюсюлманските общности на Балканите HISM280 Четене, писане и изобразяване на историческото познание
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM240 Практики в местното самоуправление
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISM192 Втората световна война и съдбата на европейските народи HISM269 ХХ век между войната и мира HISM271 Властта и интелигенцията HISM280 Четене, писане и изобразяване на историческото познание HISM297 Европа през ХХ век
 • д-р Камелия Славчева HISM116 Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели HISM117 Права на човека: църковно-правни аспекти HISM185 Самостоятелна работа: Права на човека: църковно-правни аспекти