Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери в две относително нови и развиващи се области на обществена активност - електронните издания и уеб сайтовете. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват: задълбочено познаване на: методиката на дизайн проектирането, компютърните езици, използвани в уеб пространството, подготовка за създаване на високо професионални, бързо зареждащи се електронни и уеб страници, отговарящи на изискванията на потребителя, с прибавяне на двумерни и тримерни графики, анимации, видео клипове, звук и интерактивност. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като семантиката и семиотиката в изобразителните изкуства и комуникациите, концептуалния дизайн и изкуството на ХХ век.

прочети още
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
 • проф. Мария Попова, д.н. SMIM133 Информатиката, комуникациите и семиотиката
 • проф. д-р Орлин Дворянов WEBM062 Концептуален дизайн
 • проф. д-р София Шишманова WEBM053 Цвят и ефекти за уеб WEBM054 Проект: Цвят и ефекти за уеб WEBM060 Динамика и интерактивност в уеб с обектно ориентирани програмни езици WEBM061 Проект: Динамика и интерактивност в уеб с обектно ориентирани езици
 • доц. д-р Анна Цоловска WEBM032 Методика на дизайн проектирането - ІI част WEBM041 Проект: Методика на дизайн проектирането - ІІ част
 • доц. д-р Ралица Стефанова WEBM043 Изкуството на ХХ век WEBM049 Стаж
 • доц. д-р Софрони Върбев WEBM032 Методика на дизайн проектирането - ІI част WEBM041 Проект: Методика на дизайн проектирането - ІІ част WEBM059 Графично оформление на портфолио за WEB (InDesign)
 • доц. Цветан Илиев WEBM015 Методи и средства за дизайн на електронни издания WEBM022 Проект: Методи и средства за дизайн на уеб страница WEBM029 Оформление на електронно издание WEBM036 Проект: Оформление на електронно издание WEBM050 Елементи на дизайна - І част WEBM051 Елементи на дизайна - ІІ част
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов WEBM017 Методика на дизайн проектирането - І част WEBM020 Приложение на графични програми в уеб (Photoshop) WEBM026 Проект: Дизайн проектиране - І част WEBM035 Приложение на графични програми в уеб (Illustrator) WEBM042 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Illustrator) WEBM065 Практически основи на дигиталния дизайн
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов WEBM046 3D графика и анимация в уеб пространството
 • гл. ас. д-р Яна Василева WEBM020 Приложение на графични програми в уеб (Photoshop) WEBM027 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Photoshop) WEBM035 Приложение на графични програми в уеб (Illustrator) WEBM042 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Illustrator) WEBM057 Шрифт и графично оформление WEBM058 Проект: Шрифт и графично оформление
 • д-р Димитър Хинков ARTM600 Основи на живописните студии
 • Антон Конов WEBM019 Компютърният език HTML WEBM025 Проект: Компютърният език HTML WEBM047 Създаване на уеб страници
 • Атанас Карашенски WEBM055 Уебсайтовете отвъд уебдизайна - използваемост, достъпност, съдържание WEBM056 Проект: Уебсайтовете отвъд уебдизайна - използваемост, достъпност, съдържание
 • Евтим Папушев   WEBM033 Съвременни компютърни езици за уеб WEBM039 Проект: Съвременният компютърен език HTML
 • Кристиан Антонов WEBM044 Мултимедиите в уеб
 • Мария Тасева WEBM063 Дигитални публикации WEBM064 Проект: Дигитални публикации
 • Петър Кесерджиев WEBM034 Дизайн на уеб страници WEBM040 Проект: Дизайн на уеб страници
 • Стоян Бунджулов   WEBM027 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Photoshop)