Екологичен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в една интердисциплинна област с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на околната среда. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в съответствие с изискванията на ЕС. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на екологичния мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Екологичен мениджмънт
 • акад. Иван Попчев, д.н. MBAM746 Моделиране и риск мениджмънт
 • проф. Рангел Гюров, д.н. MBAM762 Управление на екологични бедствия и катастрофи
 • проф. д-р Вилма Стоянова MBAM770 Екология и созология MBAM772 Самостоятелна работа: Екология и созология
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM712 Екомениджмънт на организацията MBAM746 Моделиране и риск мениджмънт
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016 Организация и управление на проекти MBAM022 Мениджмънт MBAM041 Евристични методи и взимане на решения MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения MBAM077 Проект: Организация и управление на проекти
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM019 Икономика за мениджъри
 • проф. Здравко Гъргаров MBAM724 Икономика на природоползването MBAM729 Самостоятелна работа: Икономика на природоползването
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. MBAM741 Оценки на устойчивостта и въздействието върху околната среда MBAM750 Самостоятелна работа: Оценки на устойчивостта и въздействието върху околната среда
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри MBAM744 Инвестиционна политика и проектиране на околната среда
 • доц. д-р Антоний Гълъбов MBAM720 Екологични политики и устойчиво развитие MBAM727 Семинар: Ролята на неправителствените организации в управлението на устойчивото развитие
 • доц. д-р Биляна Костова MBAM764 Механизми на управление на защитените територии и НАТУРА 2000
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MBAM721 Екологичен бизнес MBAM722 Екологично законодателство MBAM728 Самостоятелна работа: Екологичен бизнес MBAM731 Самостоятелна работа: Зелени политики на Европейския съюз MBAM740 Биотехнологии и алтернативни енергийни източници MBAM749 Самостоятелна работа: Биотехнологии и алтернативни енергийни източници MBAM771 Околна среда и природоползване MBAM773 Екологичен мониторинг MBAM774 Самостоятелна работа: Околна среда и природоползване MBAM900 Стаж
 • доц. д-р Виктор Аврамов MBAM041 Евристични методи и взимане на решения MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015 Организационно поведение MBAM076 Проект: Организационно поведение
 • доц. д-р Емил Калчев MBAM723 Управление на финансите
 • доц. д-р Иванка Янакиева MBAM775 Управление на екологичното земеползване
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева MBAM018 Бизнес планиране и прогнозиране MBAM078 Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Мария Николова MBAM726 Компютърни системи и Интернет технологии за околната среда MBAM730 Проект: Компютърни системи и Интернет технологии за околната среда
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт MBAM075 Проект: Стратегически мениджмънт MBAM742 Стратегическо управление и устойчиво развитие MBAM747 Пътуващ семинар по стратегическо управление и устойчиво развитие
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM725 Екологичен маркетинг MBAM743 Управление на проекти, структурни фондове и оперативни програми на Европейския съюз MBAM751 Проект: Оперативни програми на ЕС в областта на екологията MBAM776 Самостоятелна работа: Управление на екологичното земеползване MBAM900 Стаж
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева MBAM186 Екологично счетоводство за мениджъри
 • доц. д-р Ралица Берберова MBAM761 Екотуризъм MBAM762 Управление на екологични бедствия и катастрофи MBAM763 Съвременни методи за третиране на отпадъци MBAM764 Механизми на управление на защитените територии и НАТУРА 2000
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM723 Управление на финансите
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM080 Проект: Финансов одит
 • доц. д-р Юлиана Василева MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри
 • доц. Стефан Стефанов MBAM043 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева MBAM720 Екологични политики и устойчиво развитие MBAM727 Семинар: Ролята на неправителствените организации в управлението на устойчивото развитие
 • д-р Росица Цанкова MBAM006 Правно регулиране на бизнеса
 • Георги Атанасов MBAM006 Правно регулиране на бизнеса
 • Георги Стефанов MBAM742 Стратегическо управление и устойчиво развитие
 • Карина Симова MBAM020 Финансов одит