Финанси

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на финансите, финансовия мениджмънт и финансовите пазари. Обучението преминава през курсове по управление на капитала, данъчно планиране, маркетинг, риск мениджмънт, финансови стратегии. Програмата предлага две специализации:

- Корпоративни финанси

- Инвестиционен мениджмънт

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финанси
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM900 Стаж
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM395 Финансови пазари MBAM936 Проект: Финансови пазари MBAM944 Инвестиционни стратегии на небанкови финансови институции
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. Тодор Коларов, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Виолета Касърова MBAM300 Управление на капитала MBAM310 Управление на стойността на предприятието MBAM365 Балансирана система от показатели MBAM949 Кризисен корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM067 Самостоятелна работа: Глобални финанси MBAM224 Международен финансов инженеринг
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM304 Банков мениджмънт MBAM387 Банково финансиране на бизнеса MBAM900 Стаж
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM068 Самостоятелна работа: Световна икономика MBAM947 Управление на европейски проекти
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев MBAM344 Данъчно планиране MBAM937 Проект: Финансов мениджмънт MBAM952 Финансов мениджмънт
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM363 Финансово моделиране с MS Excel MBAM367 Проект: Емпирични корпоративни финанси MBAM395 Финансови пазари MBAM900 Стаж MBAM935 Риск мениджмънт I част MBAM936 Проект: Финансови пазари MBAM938 Проект: Риск мениджмънт I част MBAM942 Самостоятелна работа: Финансово моделиране с MS Excel MBAM943 Алтернативни инвестиции
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM065 Финансови институции
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM002 Количествени методи в икономиката MBAM358 Реални опции MBAM391 Поведенчески финанси MBAM900 Стаж MBAM939 Риск мениджмънт II част MBAM940 Проект: Риск мениджмънт II част MBAM945 Управление на портфейла MBAM946 Инвестиционен анализ MBAM950 Финансиране на инвестиционни проекти MBAM951 Финансова иконометрия с "R"
 • гл. ас. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM070 Самостоятелна работа: Теория на контрола
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM069 Самостоятелна работа: Четене на финансов отчет MBAM300 Управление на капитала MBAM364 Проект: Управление на капитала MBAM389 Рисков капитал MBAM900 Стаж MBAM941 Проект: Рисков капитал MBAM948 Сливания и придобивания
 • д-р Мариета Станчева MBAM012 Счетоводство
 • преп. д-р Дора Благова MBAM393 Финансов английски език I част MBAM394 Финансов английски език II част
 • Александър Свраков MBAM344 Данъчно планиране
 • Карина Симова MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство