Театър

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Театърът в историята на културата, Култура и семиотика, Митология и религия; практически курсове от програмата като: Пиеса и персонаж - действен анализ, Психофизическа загрявка на актьора, Специфични актьорски методи, Съвременни танцови техники, Глас и дишане, Визуални театрални форми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове, извънаудиторни учебни форми, практики и стажове, и водят до професионална квалификация.

прочети още
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB046 Театърът в историята на културата TEAB505 Драматичен и постдраматичен театър I част - Методи и пиеси TEAB512 Семинар "Класическа драматургия" TEAB612 Семинар "Модерна драматургия" TEAB705 Драматичен и постдраматичен театър II част - Методи и пиеси
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB032 Композиция в музикалното изкуство
 • проф. Цветана Манева TEAB200 Сценичен текст TEAB313 Монолог TEAB413 Монолог TEAB525 Диалог TEAB625 Диалог TEAB701 Проект - моноспектакъл TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB804 Радио - пиеса
 • доц. Петя Александрова, д.н. GENB075 Киното като универсален език
 • доц. д-р Анна Пампулова TEAB102 Съвременни танцови техники - І част TEAB202 Съвременни танцови техники - ІІ част TEAB302 Танцово соло TEAB402 Танцов дует TEAB515 Практика "Танцов театър" TEAB530 Танцов театър I част TEAB534 Танцови практики и репертоар I част TEAB616 Практика "Движението в театъра" TEAB617 Проект "Танцови прктики и репертоар" TEAB633 Движението в театъра II част TEAB634 Танцови практики и репертоар II част TEAB730 Танцов спектакъл TEAB731 Анализ на танцовата форма TEAB732 Развитие на движението I част TEAB733 Танц - пърформанс в нетрадиционно пространство TEAB811 Стаж по специалността ІІ част TEAB830 Танцов театър III част TEAB832 Развитие на движението II част TEAB833 Движенченски театър TEAB834 Актьорско майсторство за танцов театър
 • доц. д-р Ася Иванова TAMB127 Практичска работа с музикална композиция TEAB101 Психофизическа загрявка TEAB201 От звук и жест към образ TEAB314 Общуване с партньор TEAB414 Музика и ритмика TEAB524 Актьорска партитура TEAB624 Актьорска партитура TEAB811 Стаж по специалността ІІ част
 • доц. д-р Веселина Раева TEAB103 Правоговор и дикция
 • доц. д-р Екатерина Тодорова TEAB103 Правоговор и дикция
 • доц. Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB720 Тематичен проект I част TEAB721 Драматургия и композиция TEAB800 Режисура - изграждане на театрална форма TEAB820 Тематичен проект II
 • доц. Зарко Узунов TEAB722 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма
 • доц. Снежина Петрова TEAB100 Сценичен етюд TEAB310 Основи на театралното действие III част TEAB311 Актьорът пред публика I част TEAB410 Актьорски техники I част TEAB411 Актьорът пред публика II част TEAB514 Практика "Театрален спектакъл" TEAB520 Театрален спектакъл TEAB521 Актьорът пред публика III част TEAB522 Пиеса и персонаж TEAB614 Практика "Актьорски техники" TEAB620 Актьорски техники II част TEAB621 Актьорът пред публика IV част TEAB622 Пиеса и персонаж TEAB704 Кино откъс TEAB711 Стаж по специалността І част
 • гл. ас. д-р Антоанета Петрова TEAB523 Импровизационен и игрови театър TEAB623 Импровизационен и игрови театър TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB722 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма TEAB804 Радио - пиеса TEAB811 Стаж по специалността ІІ част TEAB821 Образователен театър
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков TEAB203 Вокална постановка TEAB312 Вокална постановка TEAB412 Вокална постановка
 • гл. ас. д-р Татяна Соколова TEAB304 Съвременни танцови техники - ІІІ част TEAB404 Съвременни танцови техники - ІV част TEAB511 Проект "Движението в театъра" TEAB515 Практика "Танцов театър" TEAB532 Танцово соло - пърформанс I част TEAB533 Движението в театъра I част TEAB616 Практика "Движението в театъра" TEAB630 Танцов театър II част TEAB632 Танцово соло - пърформанс II част TEAB703 Танц - образ - действие TEAB711 Стаж по специалността І част TEAB730 Танцов спектакъл TEAB731 Анализ на танцовата форма TEAB732 Развитие на движението I част TEAB733 Танц - пърформанс в нетрадиционно пространство TEAB830 Танцов театър III част TEAB832 Развитие на движението II част
 • ас. Десислава Шпатова TEAB514 Практика "Театрален спектакъл" TEAB520 Театрален спектакъл TEAB521 Актьорът пред публика III част TEAB614 Практика "Актьорски техники" TEAB620 Актьорски техники II част TEAB621 Актьорът пред публика IV част
 • Владимир Петков TEAB103 Правоговор и дикция
 • Елена Панайотова TAMB126 Практическа работа с текст TEAB411 Актьорът пред публика II част TEAB514 Практика "Театрален спектакъл" TEAB520 Театрален спектакъл TEAB521 Актьорът пред публика III част TEAB614 Практика "Актьорски техники" TEAB620 Актьорски техники II част TEAB621 Актьорът пред публика IV част
 • Нелка Петкова TEAB203 Вокална постановка
 • Росен Михайлов TEAB531 Контакт - импровизация I част TEAB631 Контакт - импровизация II част TEAB807 Танцът в мултимедийна среда TEAB828 Контакт - импровизация III част
 • Росица Панайотова-Григорова TEAB203 Вокална постановка
 • Явор Гърдев   TEAB522 Пиеса и персонаж TEAB622 Пиеса и персонаж TEAB704 Кино откъс