Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Общество, икономика и бизнес, Въведение в административни теории и системи, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като Икономически теории и експериментална икономика, Основи на стопанското управление, Основи на публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула "Държавна и местна администрация" и "Европейска публична администрация" със специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Администрация и управление